Välkommen till höstens Inspirationsdag med ”Spirometrilyftet!” AVC-område Huddinge/Flemingsberg


”Spirometrilyftet Stockholm” är ett projekt som pågår under 2017 i AVC-området Liljeholmen. I vintras var det många som deltog i utbildningen Spirometrikörkortet. Nu fortsätter satsningen med en inspirationsdag för alla er som arbetar med patienter med astma, KOL och allergi inom primärvården! Dagen har ett interprofessionellt inslag och den kommer att bli ett startskott till fortsatt astma/KOL-nätverkande inom ditt AVC-område.

Kursdatum och tid:
13/9, kl. 13-16.
Målgrupp Sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, undersköterskor och rehabpersonal verksamma på vårdcentraler/rehabenheter inom AVC-området Huddinge/Flemingsberg.
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Allergi, Astma och KOL, Respiration
Innehåll:
• Träffa rehab-personal nära din vårdcentral.
• Uppföljning och diskussion om Spirometrikörkortet. Medtag gärna egna knepiga frågor eller fall du vill berätta om!
• Repetition av dokumentation av astma och KOL i Take Care.
• Möjlighet att boka in ett utbildnings/stödbesök av oss på din vårdcentral under våren 2018.
• Information om fortsatta nätverksmöten.
Kontaktperson:
Anmälan via e-post till , maria.rosengren@sll.se
Adress:
Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23
Ort/Område:
Flemingsbergs campusområde
Rum:
Sal 203
Kommentarer:
Anmälan via e-post till , maria.rosengren@sll.se Välkomna! Vårdutvecklingsledarna Astma KOL vid APC Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin, e-post: hanna.sandelowsky@sll.se Maria Rosengren, distriktssköterska, e-post: maria.rosengren@sll.se Björn Stridh, specialist i allmänmedicin, e-post: bjorn.stridh@sll.se Marianne Eduards, leg sjuksköterska, e-post: marianne.eduards@sll.se