Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept, FaR


Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vetenskapliga bakgrunden till att välja metoden FaR.

Kursdatum och tid:
22-23/5 kl. 8:30-16:30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor
Innehåll:
• Evidens för fysisk aktivitet som behandling och prevention
• Metoden FaR
• Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, FYSS, som underlag vid FaR-förskrivning
• Begrepp och definitioner inom fysisk aktivitet och träning
•Kunskap om Stockholms FaR-ledarnätverk
• Introduktion eller påfyllnad av motiverande samtal, MI.
• Praktiska övningar och teori varvas

Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Söka och tillgodogöra sig relevant information i FYSS.
• Diskutera insatser för att implementera FaR på arbetsplatsen.
• Identifiera patienter som har behov av ökad fysisk aktivitet.
• Tillämpa metoden FaR
• Genomföra rådgivande samtal för att öka fysisk aktivitet hos patienter.
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Stockholms län, se nedan för mer info.
I avgiften ingår:
Fika
Kontaktperson:
Cecilia Berg, e-post: cecilia.berg@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal Skelört
Antal platser:
20
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal anställda i kommuner i Stockholms län. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Vid sen avbokning debiteras en avgift se avbokningsregler i PDF-nedan.

Bifogade filer