Kollegial handledning i Motiverande Samtal, MI för rehab-koordinatorer


Är du intresserad av att upprätthålla/utveckla tilltron till din egen förmåga att genomföra MI-samtal? Vill du utveckla din förmåga att ge och få återkoppling på inspelat samtal? Välkommen på kostnadsfri kollegial handledning i MI och träffa REKO-kollegor 4 gånger under året. Du bör ha spelat in samtal tidigare då du bidrar med del av samtal (5-10 minuter) vid varje tillfälle vilket du får återkoppling på i MI-anda.

Kursdatum och tid:
27/3, kl. 13-16:30
Datum för hösten inte fastställda än, 2 tillfällen planerade
OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn.

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Hälsoinformatik, Levnadsvanor, Rehabilitering
Lärandemål:
• Känna tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal
Föreläsare:
Anne Claesson, MI-utbildare/handledare, APC
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Anne Claesson, APC Telefon: 072-547 14 58 E-mail: anne.claesson@sll.se. Administratör Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tnr: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 6, sal: Hallunda
Administratör:
Lena Olsson