FaR-ledare för Barn och Ungdomar


Region Stockholm vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och ungdomar som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjuder vi in till en fortbildningskväll.

Kursdatum och tid:
9/9, kl. 17:30-20:30

Målgrupp: Verksamma och utbildade FaR-ledare för vuxna, som finns med i Stockholms FaR-ledarnätverk


Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Innehåll:
• Barns motoriska utveckling
• Anpassat bemötande
• Förståelse för receptet
Lärandemål:
• Ha kännedom om motorisk utveckling hos barn ur ett FaR-perspektiv
• Kunna diskutera barn och ungdomars hinder och möjligheter till deltagande i organiserad fysisk aktivitet
• Kunskap om hur hälso- och sjukvården skriver FaR till barn och ungdomar
• Kunna förstå och relatera informationen i en ifylld FaR-receptblankett till aktiviteter i den egna verksamheten

Föreläsare:
Cecilia Berg
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Kontaktperson:
Ingbritt Ekman e-post: ingbritt.ekman@sll.se
076-125 27 01
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tnr: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 6
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningskostnad: 600 kr exklusive moms. Debiteras om avbokning sker senare än 3/2 och ej kan styrkas med läkarintyg.