FaR-ledare för barn och unga (Inställd)


Vill du leda barn och unga till ett aktivt, rörligt och friskt liv? Vill du bli FaR-ledare för dem?
Region Stockholm vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och ungdomar som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjuder vi in till en fortbildningskväll.

Kursdatum och tid:
28/8, kl. 17:30-20:30

Målgrupp: Verksamma och utbildade FaR-ledare för vuxna, som finns med i Stockholms FaR-ledarnätverk


Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Innehåll:
• Barns fysiska och psykosociala utveckling och mognad
• Anpassat bemötande och anpassade aktiviteter
• Receptets väg
Lärandemål:
• Att du har utökad kompetens och beredskap att ta emot barn och ungdomar som ordinerats fysisk aktivitet.
• Att du har kunskap och förståelse för barns fysiska och psykosociala utveckling och vad det innebär för dig som ledare.
• Att du kan anpassa din verksamhet för att stärka individens självkänsla och vilja att fortsätta eller komma igång med fysisk aktivitet.
• Att du har förståelse för vikten av bemötande och förhållningssätt.
Föreläsare:
Robert Bergkvist
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Kontaktperson:
Ingbritt Ekman e-post: ingbritt.ekman@sll.se
076-125 27 01
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tnr: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningskostnad: 600 kr. Debiteras om avbokning sker senare än 23/8 och ej kan styrkas med läkarintyg.