Nätverket Huddinge/Flemingsberg och Liljeholmen välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL


Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Kursdatum och tid:
14/3, kl. 14-16:30
Målgrupp: Samtliga professioner som träffar astma/allergi och KOL patienter inom AVC-områdena Huddinge/Flemingsberg och Liljeholmen
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi, Astma och KOL, Respiration
Innehåll:
• Deltagarnas egna fall och spirometrikurvor
• Dagens ämne: Rehab-internat för astma och KOL-patienter,
• Fika
• Diskussioner!
• Föreläsare: Björn Bildsten verksamhetschef, Mälargården Sigtuna
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, rum Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Har du frågor, kontakta marianne.eduards@sll.se Välkommen!