FaRs dag - en temadag med hjärtat i fokus


Välkomna till en eftermiddag om metoden FaR, där fokus denna gång ligger på FaR till patienter med eller i farozonen att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, barnmorskor och annan vårdpersonal i Stockholms län.

Kursdatum och tid:
En eftermiddag.
Måndag den 16 april, kl. 13.00-16.45
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
13.00-13.30
Registrering och mingel med aktivitetsarrangörer

13.30-13.40
Inledning och presentation
Eva Flygare Wallén, projektledare FaR/HPÖ

13.40-15:10
Fysisk aktivitet och fysisk träning vid hjärt-kärlsjukdom
Åsa Cider, Fysioterapeut specialiserad inom hjärta och kärl. Universitetslektor med inriktning arbetsfysiologi, fysisk aktivitet och fysisk träning.

15:10-15:30 FIKA
Vi bjuder på smörgås, frukt och kaffe/te

15.30-16.15
Erfarenheter av att jobba med FaR hos patienter med hög hjärt-kärlrisk
Mai-Lis Hellenius, professor och överläkare.

16.15-16.30
Nytt i arbetet med FaR i SLL och avrundning av dagen
Jenny Sydhoff, programansvarig FaR/HPÖ
Kostnad:
Kosnadsfri, men uteblivet deltagande debiteras med 500 kr.
Arrangör:
FaR i SLL och Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Adress:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, Stockholm. OBS! Ingång C, från baksidan, T-bana Rådhuset.
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal anställda i kommuner i Stockholms län. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer