Nätverksträff- Rehabiliteringskedjan stroke för fysioterapeuter/sjukgymnaster


Är du fysioterapeut/sjukgymnast och möter patienter med stroke i ditt arbete? Missa inte nästa nätverksträff! Nätverket är ett effektivt sätt att samverka, kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar!

Kursdatum och tid:
27/9 kl.13.30-16
Målgrupp:Fysioterapeuter/sjukgymnaster som möter patienter med stroke i sitt arbete.
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Stroke/förvärvad hjärnskada
Målgrupp:
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• ”The Missing Link” - Övergångar från sjukhus till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön - ett nulägesperspektiv
• Nationella Riktlinjer för vård vid stroke 2018
Föreläsare:
Sebastian Lindblom, leg fysioterapeut, doktorand Karolinska Institutet
Disa Sommerfeld, docent, leg sjukgymnast, sektionen för fysioterapi, NVS, Karolinska Institutet
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Arrangör:
Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada, Akademiskt primärvård
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Carmen Wärlinge 073-5248279 eller mail: carmen.warlinge@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 19 september.