Seminarium om rehab vid Mb Parkinson (Fullbokad)


Inbjudan till rehabpersonal i primärvården: Är du intresserad av att lära dig mer om rehab vid Mb Parkinson?
Då är du välkommen att delta denna förmiddag med möjlighet att diskutera och ställa frågor till föreläsare och kollegor.

Kursdatum och tid:
25/1, kl. 9-12
Förtur neuro-teamen, övriga i mån av plats.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Dietist, Kurator, Psykolog, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Logoped
Lärandemål:
• Känna till rehabiliteringsinsatser som erbjuds av olika hälsoprofessioner för att förebygga funktionsnedsättning hos personer med Mb Parkinson
• Kunna reflektera, analysera och diskutera om rehabilitering vid Mb Parkinson
Föreläsare:
Sara Wessberg leg, fysioterapeut
Joakim Körner Gustafsson, leg. logoped
Anna Engström, leg. arbetsterapeut
Linda Nilsson, kurator
Alla föreläsare arbetar på Centrum för Neurologi, Torsplan
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Kontaktperson:
Ytterligare information:
christina.n.eriksson@sll.se eller
anne.claesson@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmälan: senast 14 januari. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer