Äldre med typ 1- och typ 2 diabetes i hemsjukvården


Är du undersköterska och arbetar med diabetiker typ 1 eller 2 i hemsjukvården eller på mottagningen är detta ett tillfälle att fräscha upp dina kunskaper

Kursdatum och tid:
31/1, kl. 13-16:30 Jakobsbergs sjukhus, plan 3 sal: Abaris
eller
21/2, kl. 13-16:30 Hässelby Vc, konferensrum.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Undersköterska
Innehåll:
• Sjukdomsbild och behandling
• Patientsäkerhet- Förebyggande av akuta och sena komplikationer
• Diskussion kring patientfall
Lärandemål:
Få ökad kunskap om:
• Sjukdomsbild vid typ1- och typ 2 diabetes
• Läkemedelsbehandling – olika insulinsorters verkningsprofiler
• Hyper- och hypoglykemi- symptom och åtgärder
• Patientsäkerhet
Föreläsare:
Marianne Pegelow, Diabetessjuksköterska
Kostnad:
Kostnadsfritt men vid sen avbokn/uteblivet besök debiteras en kostnad på 500 kr
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Marie via 08-123 418 53 eller marie.hjerpe@sll.se
Kommentarer:
Anmälan till marie.hjerpe@sll.se senast den 28/1 2019 för den 31/1 senast den 18/2 2019 för den 21/2. Vi bjuder på kaffe/te med kaka, var god meddela ev allergi.