Nyheter från SMITTSKYDD och STRAMA


Välkommen till Fortbildning för specialister i allmänmedicin i Stockholm Nordost. Dagens ämne: Nyheter från
SMITTSKYDD och STRAMA

Kursdatum och tid:
20/3, kl.13:30-16:30
Anmäl dig senast 18/3
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
13.30-14.45 Smittskydd: Nyheter och statistik kring Tuberkulos, Mässling, Kikhosta och MERS
14.45-15.15 Fika (cirka)
15.15-16.30 STRAMA: Nyheter & uppdateringar i behandlingsriktlinjer för infektionssjukdomar i primärvården, uppföljningsdata kring antibiotikaförskrivning i Stockholm nordost
Föreläsare:
Anna-Lena Fastén, specialist i allmänmedicin, STRAMA
Anne Tideholm Nylén, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm
Kontaktperson:
Alexander Hedman, Distriktsläkare, specialist i allmänmedicin Fortbildningssamordnare Nordost, Mörby Akademiska vårdcentral
Adress:
Hus 40, plan 1, Danderyds sjukhus
Rum:
Bofinken
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Varmt välkomna! Fortbildningen inleds med gemensam lättare lunch från kl 12.30 i restaurang Fontänen, skriv upp ditt namn på listan i kassan. Jag har bett personalen reservera bord åt oss så vi kan sitta tillsammans. Föreläsningen börjar kl 13.30. Fika serveras under eftermiddagen. Vid anmälan ange eventuella allergier. Med vänliga hälsningar Alexander Hedman, Distriktsläkare, specialist i allmänmedicin Fortbildningssamordnare Nordost, Mörby Akademiska vårdcentral