Fortbildningseftermiddag om Hypertoni


Fräscha upp dina kunskaper om hypertoni samt vikten av att ta blodtryck på rätt sätt

Kursdatum och tid:
29/5, kl. 13:30-16:30
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Undersköterska
Innehåll:
• Sjukdomsbild, riskfaktorer och symtom
• Levnadsvanor
• Att ta blodtryck på rätt sätt
• Dokumentation
Lärandemål:
Fortbildningseftermiddagen ska ge:
• Ökad kunskap om hypertoni
• Förståelse om vikten att ta blodtryck på rätt sätt
Föreläsare:
Görel Rasjö Wrååk, distriktssköterska
Storvretens vårdcentral och vårdutvecklingsledare Stroke/fortbildningssamordnare på APC
Kostnad:
Kostnadsfritt men vid sen avbokn/uteblivet besök debiteras en kostnad på 500 kr
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Marie via tfn 08-123 418 53 eller marie.hjerpe@sll.se
Adress:
Solnavägen 4, Torsplan
Rum:
Plan 10, sal: Tor
Kommentarer:
Anmälan till marie.hjerpe@sll.se senast den 23/5. Vi bjuder på kaffe/te med kaka, var god meddela ev allergi.