Välkommen till regionalt nätverksforum för rehabkoordinatorer i primärvård


Regionalt nätverksforum är ett forum där ni som rehabkoordinatorer i primärvården får möjlighet att träffa varandra och för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog. Fokus för denna eftermiddag är fackets roll vid arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kursdatum och tid:
4/3, kl. 14-16:30

Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Rehabkoordinator
Innehåll:
14.00-14.10 Introduktion Cecilia Grape, vårdutvecklingsledare teamet försäkringsmedicin, APC 14.10-15.10 Fackets roll vid arbetslivsinriktad rehabilitering Hans Flygare ombudsman Lärarförbundet
15.10-15.30 Paus med fika
15.30-16.30 Gränsdragning mellan ReKos och fackets roll vid arbetslivsinriktad rehabilitering– workshop med två patientfall Processledarna APC
Kostnad:
Kostnadsfritt
Arrangör:
Kunskapsteam försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Cecilia Grape, cecilia.grape@sll.se.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Saffran
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Varmt välkommen! OBS! Tänk på att avanmäla dig om du inte längre kan komma! Avanmälan sker till: lena.ma.olsson@sll.se. På www.akademisktprimarvardscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera. Välkommen!