Inbjudan till regionalt nätverksforum för REKO i primärvården


Regionalt nätverksforum är ett forum där ni som rehabkoordinatorer i primärvården får möjlighet att träffa varandra och för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog. Denna gång är fokus på kartläggningssamtalet och Arbetsförmedlingens uppdrag.

Kursdatum och tid:
24/9, kl. 14-16:30
Målgrupp: Rehabkoordinatorer i primärvården och ASC, Region Stockholm
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Innehåll:
14.00 Uppföljning från senaste forumet
14.05 Workshop: Kartläggningssamtalet - Cecilia Grape
14.45 Fika
15.00 Arbetsförmedlingen, bl.a. om samarbetsuppdrag med FK och nya intygen – Amer Baalbaki, samverkanssamordnare AF
16.00 Övrig information och frågor
Kostnad:
Kostnadsfritt
Arrangör:
Kunskapsteam försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Pär Björkdahl, par.bjorkdahl@sll.se.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
OBS! Tänk på att avanmäla dig om du inte längre kan komma! Avanmälan sker till: lena.ma.olsson@sll.se. På www.akademisktprimarvardscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera. Välkommen!