Typ 2-diabetes - Allmänläkarnätverket nordost


Fortbildningen inleds med en gemensam lättare lunch från kl.12.30 i restaurang Fontänen, skriv upp ditt namn på listan i kassan. Föreläsningen börjar kl.13.30. Fika serveras under eftermiddagen. Ange ev allergier.

Kursdatum och tid:
20/2 kl. 13.30-16:30
Sista anmälningsdag 18/2.

Målgrupp: Fortbildningsnätverk för specialister i allmänmedicin i Stockholm Nordost och diabetessjuksköterskor.
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin, Sjuksköterska
Innehåll:
• En uppdatering och nyheter kring diagnostik, komplikationer och behandling av typ 2-diabetes.
• Rollen som diabetessjuksköterska & diabeteshjälpmedel.
• Uppföljningsdata för typ 2-diabetes i nordost.Föreläsare:
Alexandre Wajngot, specialist i endokrinologi
Marianne Pegelow, diabetessjuksköterska
Akademiskt Primärvårdscentrum
Kostnad:
Kostnadsfri /Lättare lunch /Eftermiddagsfika ingår
Kontaktperson:
Alexander Hedman, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, e-post: alexander.hedman@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.

Adress:
Danderyds sjukhus
Rum:
Bofinken, Hus 40, plan 1
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Sista anmälningsdag är 18/2. För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.

Bifogade filer