Take my breath away


Kunskapsteamet astma/allergi/KOL vid APC bjuder till fortbildning för personal i Region Stockholm på Godkända astma/KOL-mottagningar.

Kursdatum och tid:
25/3, kl. 8:30-16
Målgrupp: Vårdcentralchefer, astma/allergi/KOL-ansvariga läkare och sjuksköterskor
Anmäl dig senast 10 mars
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi, Astma och KOL
Innehåll:
• VCD/EILO Sjuksköterskans perspektiv - hur kan man fånga upp och handlägga dessa patienter på astma/KOL-mottagningen?
• Fysisk aktivitet när man har astma
• Astma/allergi/KOL-mottagning nu och framöver – hur får vi det att fungera?
• Presentation och diskussion kring nyheter och vetenskapliga artiklar!
Föreläsare:
Kjell Larsson, lungläkare, prof. emeritus tillsammans med Kunskapsteam astma/allergi/KOL: Nikolaos Pouranras, (allmänläkare och forskare), Maria Rosengren (distriktssköterska astma/allergi/KOL), Marianne Eduards (sjuksköterska astma/allergi/KOL
Kostnad:
Fortbildningen är kostnadsfri. Vi bjuder på kaffe, kaka och frukt.
Kontaktperson:
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4, Lokal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkomna! Anmäl dig senast senast 30 oktober. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer