Neurologi i primärvården (INSTÄLLD)


Allmänläkarnätverket Söder –sydost bjuder in till tema:
Neurologi i primärvården


Kursdatum och tid:
25/3, kl. 12:30-16:30
Målgrupp: Läkare inom primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
Fortbildningen inleds med lunch från 12.30 för dem som anmält sig. Föreläsningarna börjar 13.30 och slutar 16.30.
Fika serveras under eftermiddagen.
Föreläsare:
Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Neurology Clinic
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Sarah Eklöf, e-post: sarah.eklof@sll.se
Adress:
Usine, Södermalmsallén 36-38
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkommen! Anmäl dig senast den 12 mars. OBS! Med tanke på kostnader för lokal och förtäring är din anmälan bindande.