Kurser

 1. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2018

  Datum:
  2018-08-27 00:00 2018-11-07 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 2. Grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2018-03-12 00:00 2018-03-16 00:00
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...
 3. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng VT 2018

  Datum:
  2018-01-29 00:00 2018-04-11 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 4. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2018-01-22 09:00 2018-01-25 16:00
  Adress:
  Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Södra Stockholm. Lokal kan komma att ändras.
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 5. Demens

  Datum:
  2017-12-14 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 6. Handlingsprogram övervikt och fetma bjuder in till spännande föreläsning

  Datum:
  2017-12-06 13:30 — 16:00
  Adress:
  Centralt i Stockholm, meddelas senare.
  Två områden vid övervikt och fetma som behöver mer uppmärksamhet är sömnvanor och bruk av alkohol. Föreläsningen vänder sig i första hand till dig som gått någon utbildning inom "HPÖ" (Handlingsprogram övervikt och fetma), barn och vux...
 7. BVC kurs för ST läkare 29 nov-1 december 2017

  Datum:
  2017-11-29 00:00 2017-12-01 00:00
  Adress:
  Kurslokal Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 8. Interprofessionellt forum ”Därför är primärvården bäst på att ta hand om personer med kronisk sjukdom !”

  Datum:
  2017-11-28 13:00 — 16:30
  Adress:
  Plats Wennergren Center, Sveavägen 166
  Välkommen till en spännande eftermiddag om det interprofessionella samverkan i diabetesvården där just Din kompetens spelar en betydelsefull roll. ...
 9. Vanliga ögonsjukdomar kl. 13.15-14.45 ÖNH för primärvård kl. 15.00-16.30

  Datum:
  2017-11-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 10. Diabetes för hemsjukvårdspersonal

  Datum:
  2017-11-23 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 4, plan 10 (tryck1+0), Torsplan
  Du som är undersköterska i hemsjukvården är välkommen på en hel dags utbildning i diabetes, som berör allt från patientsäkerhet, förebyggande av fotproblem och kulturella aspekter....
 11. Typ 2-Diabetes och överviktsbehandling

  Datum:
  2017-11-21 09:00 2017-11-22 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  ”Få åtgärder är så effektiva vid diabetes som att anpassa energiintaget och förbättra mindre bra matvanor” Referens: Socialstyrelsens skrift: ” Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården. Jobbar du med personer som...
 12. Utbildning i BOA-registret

  Datum:
  2017-11-17 09:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros är en nationell satsning som syftar till att de behandlings-rekommendationer som finns nationellt och internationellt ska följas i praktiken, samt till kvalitetsförbättring av vården genom at...
 13. Motiverande samtal, MI-forum

  Datum:
  2017-11-15 14:00 — 16:00
  Nu har du chans att upprätthålla din MI-kompetens! MI-kunskaper inlärda på grundutbildningen är färskvara. MI-forum ger dig möjlighet att ta del av nyheter inom samtalsmetoden, samt utväxla erfarenheter med dina kollegor. ...
 14. Aktiv livsstil hela livet - att leda studiecirkel för äldre om fallprevention

  Datum:
  2017-11-15 09:00 — 16:00
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Fallskador bland äldre över 65 år är ett snabbt växande folkhälsoproblem. Forskning visar dock att det går att förebygga fall och fallskador. Multiprofessionella, evidensbaserade koncept med fallprevention rekommenderas. Aktiv livsstil hela l...
 15. Allergiutredning med pricktest och blodprov i primärvård

  Datum:
  2017-11-15 09:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Allergi är en av våra största folksjukdomar och ca var femte svensk är idag drabbad. Majoriteten av de drabbade tas om hand i primärvården. Att utreda och diagnostisera allergi och att ge rätt behandling och rådgivning är ibland en svår bal...
 16. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2017-11-15 08:45 2017-11-17 16:00
  Handledarkursens syfte är att ge reell och formell kompetens för att självständigt kunna handleda AT- och ST-läkare i allmänmedicin. ...
 17. Interprofessionell kurs i hjärnskaderehabilitering (FULLBOKAD)

  Datum:
  2017-11-15 08:30 2017-11-16 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23. Uppföljning ute hos teamen, under vt 2018 med strokesamordnarna
  Du som arbetar i neuroteam i primärvården erbjuds en kurs om senaste forskning avseende hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocessen! ...
 18. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2017-11-14 09:00 2017-11-15 16:00
  Adress:
  Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Södra Stockholm. Lokal kan komma att ändras.
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 19. KOL i primärvården

  Datum:
  2017-11-14 09:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra vanligaste folksjudomar som handläggs nästan helt i primärvården. Sjukdomen innebär ett stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Det är viktigt att kunna diagnostise...
 20. Munhålans sjukdomar

  Datum:
  2017-11-08 12:30 — 16:30
  Adress:
  Lokal SVALAN, hus 40, plan 1, Danderyds sjukhus.
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nordost. ...