Kurser

 1. Diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2021-11-09 08:30 2021-11-10 16:00
  Adress:
  Digitalt
  Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!...
 2. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2021-10-21 09:00 2021-10-22 16:00
  Adress:
  Digital
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 3. Behandling vid diabetesfotsår – ett svårt och tidskrävande teamarbete

  Datum:
  2021-10-05 13:00 — 16:30
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes. Nationell...
 4. Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  Datum:
  2021-06-10 08:30 2021-06-11 17:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 5. Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår?

  Datum:
  2021-06-02 13:00 — 16:30
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes...
 6. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Södra. Tema: Ännu ej bestämt

  Datum:
  2021-05-26 14:00 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Södra Tema: Ännu ej bestämt. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 7. Lär dig använda empowerment, ett personcentrerat förhållningssätt som stöd vid beteendeförändring hos personer med diabetes

  Datum:
  2021-05-26 09:00 2021-05-27 16:00
  Adress:
  Plats meddelas senare
  ”Att patienten inte gör som vi säger” handlar oftast inte om bristande kunskaper utan om hur ändring av vanor påverkar invanda rutiner, orsakar praktiska problem i vardagen osv. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa bet...
 8. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Norra. Tema: Ännu ej bestämt

  Datum:
  2021-05-25 14:00 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Norra Tema: Ännu ej bestämt. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 9. Astma och allergi

  Datum:
  2021-05-20 13:30 — 16:30
  Adress:
  Teams (längre fram under våren kan det ev bli i Havsörnen )
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje ...
 10. Regionalt nätverksforum för rehabkoordinatorer i primärvård

  Datum:
  2021-05-20 09:30 — 12:00
  Adress:
  Plats Digitalt via Teams pga rådande omständigheter
  Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete har fortbildning, utveckling och nätverkande en given plats. Välkommen att ta del av ett nätverksforum för rehabkoordinatorer verksamma i Stockholms län!...
 11. Äldre med diabetes i hemsjukvården

  Datum:
  2021-05-17 08:30 2021-05-18 15:30
  Adress:
  Digitalt via teams
  Vi möter ofta personer med diabetes i hemsjukvården. Det gäller framför allt typ 2-diabetes, men det blir också vanligare med typ 1-diabetes. Sjukdomsbilden är ofta komplex med samsjuklighet och nedsatt funktionsförmåga. Att kunna förstå or...
 12. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2021-05-03 08:30 — 16:00
  Adress:
  Plats meddelas senare
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i 40 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrerat bem...
 13. Behandling vid typ 2 diabetes – ett teamarbete

  Datum:
  2021-04-26 08:30 2021-04-27 16:00
  Adress:
  Digitalt eller Solnavägen 1 E, Torsplan. Plats meddelas senare
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Utökade och mer effektiva alternativ i verktygslådan av läkemedel möjliggör ett bättre och längre liv för patie...
 14. Nätverksträff Obesitas Vuxna-Hur kan vi stötta och lära av varandra?

  Datum:
  2021-04-22 14:00 — 15:30
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Att jobba med Obesitas är utmanande och spännande, var med och öka din egen och andras kunskap!...
 15. Diabetes typ 2 – aktuella riktlinjer och läkemedelsbehandling

  Datum:
  2021-04-22 13:30 — 16:30
  Adress:
  Teams (längre fram under våren kan det ev bli i Havsörnen )
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje ...
 16. BVC kurs för ST läkare delmål 6 resp. c6

  Datum:
  2021-04-21 08:30 2021-04-23 16:30
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 17. Fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer i primärvård

  Datum:
  2021-04-20 13:00 — 16:30
  Adress:
  Plats Digitalt via Teams pga rådande omständigheter
  Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete, oavsett placering i vården, har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på långvarig smärta!...
 18. Sjukskrivningar – en viktig uppgift för vårdcentralen

  Datum:
  2021-04-15 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E. Utbildningen genomförs som planerat eller digitalt utifrån de riktlinjer som gäller.
  Seminarium för chefer med fokus på försäkringsmedicin och dess tillämpning. Sedan förra året har vårdcentraler skyldighet att erbjuda funktion för rehabkoordinering för sjukskrivna. Hur uppdraget organiseras har stor betydelse för arbetsmi...
 19. MI – Motiverande samtal med patienter i primärvården 7.5 hp VT 2021

  Datum:
  2021-04-14 09:00 — 00:00
  Adress:
  Digitalt via zoom alternativt på Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm.
  Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs hjälpa dig! Syftet med...
 20. Lagar, regler och föreskrifter och dess tillämpning, Digital kurs

  Datum:
  2021-03-25 08:30 2021-03-26 17:00
  Utbildningen ska hjälpa blivande specialister få en samlad bild av regelverk som styr sjukvården samt tvångsvårdslagstiftningen. Regelverket spänner över områden såsom sekretess och tystnadsplikt, journalföring, barn i vården, utförandet ...