Kurser

 1. Motiverande samtal, MI i grupp

  Datum:
  2018-10-05 09:00 — 16:30
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Kursen vänder sig till dig som har gått grundkurs i MI och arbetar med eller planerar att arbeta med grupper, exempelvis tobaksavvänjning eller viktminskning. Teori varvas med rollspel där du praktiskt använder dina färdigheter....
 2. Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2018

  Datum:
  2018-08-28 09:00 0000-00-00 00:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs passa dig! Kursens syft...
 3. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2018

  Datum:
  2018-08-27 00:00 2018-11-07 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 4. Lyft diabetesvården för de äldre!

  Datum:
  2018-05-29 08:30 — 16:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Risken att utveckla diabetes ökar med åldern. Bland 80-åringar beräknas förekomsten vara ca 20 %. Vård och behandling ska individanpassas som i alla åldersgrupper, men hos de äldsta är det viktig att ta hänsyn till en ökad skörhet kopplad...
 5. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2018-05-02 08:30 — 16:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i över 30 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrera...
 6. Motiverande samtal, MI fördjupningskurs

  Datum:
  2018-04-24 08:30 — 16:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil i stadig utveckling. Den här kursen vänder sig till dig som gått grundkurs i MI, och känner att du vill utvecklas vidare. Vi fördjupar oss i de senaste forskningsresultaten och tar del av kunskap från ...
 7. Barnobesitas - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehab

  Datum:
  2018-04-10 08:00 — 17:00
  Det här är en obligatorisk utbildning för enheter med tilläggsavtal obesitas och för övriga BUMM och rehab som möter barn med obesitas. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs. Samt...
 8. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2018-03-22 09:00 — 16:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Forskning visar att vuxna med diabetes som deltagit i gruppträffar med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 ...
 9. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2018-03-12 09:00 — 16:00
  Adress:
  Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Södra Stockholm. Lokal kan komma att ändras.
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 10. Grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2018-03-12 00:00 2018-03-16 00:00
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...
 11. Grundkurs i Motiverande samtal, MI

  Datum:
  2018-03-07 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E / lokal kan komma att ändras
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 12. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2018-02-16 13:00 — 16:00
  Adress:
  17/11 Information kommer
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 13. Introduktion i Motiverande samtal, MI

  Datum:
  2018-02-15 09:00 — 16:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Kursen kan vara till hjälp och stöd i bl.a. bemötande, arbete i reception, hemsjukvård och mottagning. Syftet är att inspirera och ge dig verktyg...
 14. Fysisk aktivitet som behandling för barn och ungdomar

  Datum:
  2018-02-14 08:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, plan 4
  Jobbar du med barn och ungdomar i landstingets hälso- och sjukvård eller i elevhälsan? På den här kursen får du kunskap i hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och behandling. Det kommer att presenteras olika metoder för hur ...
 15. Kollegial handledning i Motiverande Samtal, MI- lett av MI-ambassadörer

  Datum:
  2018-02-13 14:00 — 16:30
  Inbjudan 2018 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med st...
 16. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes med fokus på insulin

  Datum:
  2018-02-13 00:00 2018-02-14 00:00
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver metformin. Denna industrioberoende kurs ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes. ...
 17. När vikten väger över - och leder till ohälsa.

  Datum:
  2018-02-07 13:00 — 17:00
  Vill ni fortsätta att utveckla ert arbete för patienter med övervikt/fetma? Då är denna utbildning rätt för er arbetsplats. Alla får kunskap om behandling av övervikt/fetma och några blir framtida HPÖ-samordnare. Som HPÖ-samordnare får d...
 18. Motiverande samtal, MI repetitionskurs

  Datum:
  2018-02-01 09:00 — 16:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Motiverande samtal, MI, är en samtalsstil under utveckling som uppdateras kontinuerligt utifrån forskning och evidens. Därför erbjuder vi er, som gått MI grundkurs för mer än 1 år sedan, en dag för uppdatering och repetition. Syftet är att ...
 19. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept, FaR

  Datum:
  2018-01-30 08:00 2018-01-31 17:00
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Här får du den vetenskapliga bakgrunden för att använda metoden FaR. Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och blir behörig...
 20. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng VT 2018

  Datum:
  2018-01-29 00:00 2018-04-11 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...