Kurser

 1. ME/CFS – forskning och framtid

  Datum:
  2020-05-12 17:15 — 20:00
  Adress:
  Svenska läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10
  ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos. Under denna kvällsföreläsning får du ökad kunskap om ME/CFS, aktuell forskning, samt möjlighet att diskutera omhändertagande av patientgruppen med forskare från Karolinska institutet och Uppsala...
 2. Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad) INSTÄLLD

  Datum:
  2020-05-12 09:00 2020-05-13 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 3. BONK – Barnobesitasnätverket

  Datum:
  2020-05-11 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Nätverk för dig som arbetar med behandling av Barnobesitas på Barnläkarmottagning (Bumm) eller Primärvårdsrehab (PVR). Det här är en möjlighet för dig som arbetar med behandling av Barnobesitas att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. ...
 4. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2020-05-11 08:45 2020-05-13 17:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 5. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2020-05-08 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 6. Kostbehandling av barn

  Datum:
  2020-05-08 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa två dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Fortbildninga...
 7. Jag vill boka tid för sjukskrivning! Vad svarar sjuksköterskan i telefonrådgivningen?

  Datum:
  2020-05-07 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Utbildningen riktar sig till distriktssköterskor och sjuksköterskor i telefonrådgivning som möter patienter med frågor om sjukskrivning. Hur hanterar man dessa frågor som många gånger kan vara svåra att svara på i stunden. Här får du lär...
 8. Den äldre patienten med smärta

  Datum:
  2020-05-07 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Smärta är vanligt förekommande bland äldre personer men blir lätt förbisedd och behandlas inte alltid optimalt. Vi får en uppdatering om smärtans olika dimensioner specifikt hos äldre personer; bakgrund, smärtbedömning, hinder och möjligh...
 9. Sjukskrivningsarbetet i fokus- bygg försäkringsmedicinska team och nå längre!

  Datum:
  2020-05-07 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Som ett led i det sjukskrivande arbetet på mottagningen är övergripande rutiner och riktlinjer värdefulla för samsyn och en enad process. Att skapa ett försäkringsmedicinskt team bestående av en specialintresserad läkare och rehabkoordinator...
 10. Lär dig använda empowerment – ett personcentrerat förhållningssätt vid stöd till beteendeförändring hos personer med diabetes

  Datum:
  2020-05-06 08:30 2020-05-07 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  ”Att patienten inte gör som vi säger” handlar oftast inte om bristande kunskaper utan om hur ändring av vanor påverkar invanda rutiner, orsakar praktiska problem i vardagen osv. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa bet...
 11. Motiverande samtal MI- Kollegial handledning

  Datum:
  2020-05-05 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Inbjudan 2020 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Till dig som gått en grundkurs i MI och vill upprätthålla och utveckla dina MI-färdigheter. Under våren erbjuder vi två fristående eftermiddagsträffar ...
 12. Fortbildning om matallergier hos barn (INSTÄLLD)

  Datum:
  2020-05-05 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  ”Rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat!” ...
 13. En fortbildningsdag om kognitiv svikt och demenssjukdomar

  Datum:
  2020-05-04 08:30 — 16:30
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Lindhagensgatan 98
  Personer med kognitiva symtom som söker primärvården behöver uppmärksammas och en utredning startas tidigt vid eventuell misstanke om kognitivsjukdom. Du inbjuds till en multiprofessionell fortbildningsdag som bygger på samverkan och teamarbete...
 14. Kurs i grundläggande cancervård

  Datum:
  2020-04-29 08:00 — 16:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 29/4 2020. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt prim...
 15. Workshops för dietister som arbetar med barn

  Datum:
  2020-04-27 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vid tre tillfällen per termin träffas vi i mindre grupp och arbetar praktiskt kring olika teman. ...
 16. Diabetes i primärvården (FULLBOKAD)

  Datum:
  2020-04-27 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i över 35 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrera...
 17. Diabetes typ 2 – aktuella riktlinjer och läkemedelsbehandling

  Datum:
  2020-04-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 18. Fysioterapi i primärvården för cancerberörda patienter

  Datum:
  2020-04-23 13:15 — 16:30
  Adress:
  CAMM-Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4
  Välkommen på en eftermiddag där du får uppdatera dig om cancer, cancerbehandling och evidensbaserad fysioterapi....
 19. Fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer i primärvården-psykiatri och specialistvård

  Datum:
  2020-04-23 13:00 — 16:30
  Adress:
  CPF Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69
  Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete, oavsett placering i vården, har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på psykisk ohälsa som är den största anledningen till sjukskrivning ida...
 20. Behandling vid obesitas - vilken behandling kan vi erbjuda personer med obesitas?

  Datum:
  2020-04-23 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till denna utbildning om behandling vid obesitas. Många personer du möter i ditt arbete har sjukdomen ofta ihop med andra sjukdomar som typ 2 diabetes, hypertoni, astma, artros mm. Vi behandlar dessa tillstånd men det är lika viktigt a...