Kurser

 1. Diabetes för hemsjukvårdspersonal

  Datum:
  2017-11-23 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 4, plan 10 (tryck1+0), Torsplan
  Du som är undersköterska i hemsjukvården är välkommen på en hel dags utbildning i diabetes, som berör allt från patientsäkerhet, förebyggande av fotproblem och kulturella aspekter....
 2. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2017-11-21 09:00 2017-11-22 16:00
  Adress:
  Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Södra Stockholm. Lokal kan komma att ändras.
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 3. Typ 2-Diabetes och överviktsbehandling (FULLBOKAD)

  Datum:
  2017-11-21 09:00 2017-11-22 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  ”Få åtgärder är så effektiva vid diabetes som att anpassa energiintaget och förbättra mindre bra matvanor” Referens: Socialstyrelsens skrift: ” Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården. Jobbar du med personer som...
 4. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2017-11-17 13:00 — 16:00
  Adress:
  17/11 Information kommer
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 5. Utbildning i BOA-registret

  Datum:
  2017-11-17 09:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros är en nationell satsning som syftar till att de behandlings-rekommendationer som finns nationellt och internationellt ska följas i praktiken, samt till kvalitetsförbättring av vården genom at...
 6. Motiverande samtal, MI-forum

  Datum:
  2017-11-15 14:00 — 16:00
  Nu har du chans att upprätthålla din MI-kompetens! MI-kunskaper inlärda på grundutbildningen är färskvara. MI-forum ger dig möjlighet att ta del av nyheter inom samtalsmetoden, samt utväxla erfarenheter med dina kollegor. ...
 7. Handledarkurs för distriktsläkare, FULLBOKAD

  Datum:
  2017-11-15 09:01 2017-11-17 16:00
  Handledarkursens syfte är att ge reell och formell kompetens för att självständigt kunna handleda AT- och ST-läkare i allmänmedicin. ...
 8. Aktiv livsstil hela livet - att leda studiecirkel för äldre om fallprevention

  Datum:
  2017-11-15 09:00 — 16:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1 E
  Fallskador bland äldre över 65 år är ett snabbt växande folkhälsoproblem. Forskning visar dock att det går att förebygga fall och fallskador. Multiprofessionella, evidensbaserade koncept med fallprevention rekommenderas. Aktiv livsstil hela l...
 9. Allergiutredning med pricktest och blodprov i primärvård

  Datum:
  2017-11-15 09:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Allergi är en av våra största folksjukdomar och ca var femte svensk är idag drabbad. Majoriteten av de drabbade tas om hand i primärvården. Att utreda och diagnostisera allergi och att ge rätt behandling och rådgivning är ibland en svår bal...
 10. Interprofessionell kurs i hjärnskaderehabilitering (FULLBOKAD)

  Datum:
  2017-11-15 08:30 2017-11-16 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23. Uppföljning ute hos teamen, under vt 2018 med strokesamordnarna
  Du som arbetar i neuroteam i primärvården erbjuds en kurs om senaste forskning avseende hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocessen! ...
 11. FaRs dag: Hälsolitteracitet och kulturella skillnader. Hur når vi fram?

  Datum:
  2017-11-14 13:30 — 16:30
  Adress:
  Hantverkaregatan 45 OBS! Ingång C, från baksidan, T-bana Rådhuset
  Välkomna till en eftermiddag som tar upp olika aspekter, svårigheter och verktyg när vi vill kommunicera betydelsen av livsstilsförändring och ökad fysisk aktivitet. ...
 12. KOL i primärvården

  Datum:
  2017-11-14 09:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra vanligaste folksjudomar som handläggs nästan helt i primärvården. Sjukdomen innebär ett stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Det är viktigt att kunna diagnostise...
 13. Läkemedelskurs, 2 dagar för distriktssköterskor på Äldremottagning

  Datum:
  2017-11-09 09:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E / Alfred Nobels allé 23
  Du som arbetar på Äldremottagning i primärvården erbjuds kurs om enkel kvalitetsanalys av den äldres läkemedelsanvändning. Syftet med kursen är att få ökad kunskap om äldres läkemedelsbehandling och hur åldrandet påverkar läkemedels ef...
 14. Munhålans sjukdomar

  Datum:
  2017-11-08 12:30 — 16:30
  Adress:
  Lokal SVALAN, hus 40, plan 1, Danderyds sjukhus.
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nordost. ...
 15. Cancer i primärvården

  Datum:
  2017-11-08 08:30 — 16:30
  Adress:
  Grev Turegatan 30
  Välkommen till en heldag som erbjuder fördjupningskunskaper om cancer. Denna kurs riktar sig till allmänläkare, distriktssköterskor och sjuksköterskor på vårdcentral med specialintresse för cancersjukdomar....
 16. Konsultationskurs för ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2017-11-07 08:30 2017-11-09 16:30
  Under hösten arrangeras Konsultationskurs. Kursen ges som internat tre dagar på Tynningö samt en senare uppföljningsdag på annan plats....
 17. NYHET 2017: Motiverande Samtal - MI introduktion för chefer i primärvården

  Datum:
  2017-11-06 13:30 — 16:30
  Adress:
  Mörby VC/AVC Golfvägen 8
  Är du intresserad av att känna till vad MI är och vilka fördelar det kan finnas med att utbilda sig i MI? Funderar du kring vad som behövs/rekommenderas och vad som erbjuds av APC för att medarbetare, efter avslutad grundkurs i MI, ska kunna up...
 18. Lär mer om undernäring och nutrition hos äldre

  Datum:
  2017-10-31 14:00 — 16:00
  Adress:
  5/9 Kungsängens vårdcentral, personalrum eller 31/10 Husby Akalla vårdcentral, konferensrum
 19. PV-dag hösten 2017

  Datum:
  2017-10-27 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan.
  Välkommen till höstens PV-dag. Temat för förmiddagen blir kost för den äldre patienten med njursvikt. Under eftermiddagen får vi information från dietisterna på Centrum för cancerrehabilitering och dagen avslutas med gemensamma diskussioner...
 20. Nätverksträff mellan FaR-samordnare och aktivitetsarrangörer ”Överlever patienten i friskvården?”

  Datum:
  2017-10-25 15:00 — 18:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 4 plan 10
  Både förskrivare av FaR och mottagare av personer som fått FaR i friskvården hör vi uttrycka en oro för att något ska hända individen under träning. Till den här kvällen har vi bjudit in Eva Andersson som är läkare, högskolelektor och c...