Kurser

 1. Andrologi

  Datum:
  2019-03-21 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 2. Regiondag för melanom

  Datum:
  2019-03-21 13:00 — 16:15
  Adress:
  Norrtullsgatan 6 (Odenplan 7A)
  Regiondag för melanom i samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC), Vårdprogramgruppen för melanom och Akademiskt primärvårdscentrum (APC), ...
 3. Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

  Datum:
  2019-03-19 08:30 2019-03-22 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar på BUMM och BVC. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstil...
 4. Nätverksträff- Rehabiliteringskedjan stroke för arbetsterapeuter

  Datum:
  2019-03-18 13:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Är du arbetsterapeut och möter patienter med stroke i ditt arbete? Missa inte nästa nätverksträff onsdagen den 18 mars. Nätverket är ett effektivt sätt att samverka, kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar. ...
 5. Motiverande samtal, MI fördjupningskurs

  Datum:
  2019-03-18 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil i stadig utveckling. Den här kursen vänder sig till dig som gått grundkurs i MI, och känner att du vill utvecklas vidare. Vi fördjupar oss i de senaste forskningsresultaten och tar del av kunskap från ...
 6. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2019-03-18 09:00 2019-03-21 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 7. BVC kurs för ST läkare delmål 6 resp. c6

  Datum:
  2019-03-13 08:30 2019-03-15 16:30
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 8. Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

  Datum:
  2019-03-11 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, plan 4
  Undernäring är ett vanligt problem bland äldre, särskilt bland dem med flera sjukdomar. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna geno...
 9. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2019-03-08 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 10. Sjukskrivningens praktik, delmål b4,

  Datum:
  2019-03-07 08:30 2019-03-08 17:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 11. Behandling av barn och ungdomar med fetma

  Datum:
  2019-03-05 08:30 2019-03-06 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med obesitas, i vården, BUMM, PV-rehab, VC, BVC och elevhälsan. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs. ...
 12. Förmaksflimmer och andra arytmier

  Datum:
  2019-02-21 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 13. Sjukskrivningskunskap för allmänläkare

  Datum:
  2019-02-21 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Seminarium med fokus på försäkringsmedicinska grunder och dess tillämpning I syfte att belysa de komplexa frågeställningar sjukskrivande läkare ställs inför och lyfta fram förhållningssätt som kan underlätta bjuder Akademiskt primärvår...
 14. Fortbildning om matallergier hos barn för specialister och ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2019-02-20 13:30 — 16:30
  Adress:
  Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10
  ”Rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat!” ...
 15. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes med fokus på insulin

  Datum:
  2019-02-20 00:00 2019-02-21 00:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Denna industrioberoende kurs ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes. ...
 16. Kollegial handledning i Motiverande Samtal, MI- lett av MI-ambassadörer

  Datum:
  2019-02-19 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Inbjudan 2019 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med st...
 17. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2019-02-15 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 18. Artriter och spondartriter

  Datum:
  2019-02-15 13:00 — 16:00
  Adress:
  Läkarhuset Odenplan, Odengatan 69
  Välkommen till föreläsningar för centrala stans specialister i allmänmedicin...
 19. Motiverande samtal, MI grundkurs

  Datum:
  2019-02-14 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 20. Kollegial grupphandledning i MI, för rehab-koordinatorer (REKO) i primärvården

  Datum:
  2019-02-13 14:00 2019-05-08 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Unikt erbjudande 2019! Är du intresserad av att upprätthålla/utveckla tilltron till din egen förmåga att genomföra MI-samtal ? Vill du utveckla din förmåga att ge och få återkoppling på inspelade samtal? Välkommen på kollegial handlednin...