Kurser

 1. Diabetes typ 2 – aktuella riktlinjer och läkemedelsbehandling

  Datum:
  2020-04-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 2. Fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer i primärvården-psykiatri och specialistvård

  Datum:
  2020-04-23 13:00 — 16:30
  Adress:
  CPF Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69
  Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete, oavsett placering i vården, har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på psykisk ohälsa som är den största anledningen till sjukskrivning ida...
 3. ReDO™-metoden

  Datum:
  2020-04-23 10:00 2020-04-24 16:00
  Adress:
  Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
  ReDO™-metoden är ett evidensbaserat gruppbehandlingsprogram utvecklat av arbetsterapeuter för arbetsterapeuter och som vänder sig till människor som har behov av varaktig förändring av sin vardag, oavsett diagnos eller vårdform. Kursen syfta...
 4. Behandling vid obesitas - vilken behandling kan vi erbjuda personer med obesitas?

  Datum:
  2020-04-23 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till denna utbildning om behandling vid obesitas. Många personer du möter i ditt arbete har sjukdomen ofta ihop med andra sjukdomar som typ 2 diabetes, hypertoni, astma, artros mm. Vi behandlar dessa tillstånd men det är lika viktigt a...
 5. AOS-allvarliga ospecifika symtom / Astma och allergi-vuxna / Stress-rehab

  Datum:
  2020-04-23 08:30 — 15:00
  Adress:
  Jakobsbergs sjukhus
  Välkommen till fortbildning på Jakobsbergs sjukhus för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm. Ämnena är: AOS-allvarliga ospecifika symtom Astma och allergi-vuxna Stress-rehab ...
 6. IBS – Vad en kliniker behöver veta

  Datum:
  2020-04-22 12:30 — 16:30
  Adress:
  Usine, Södermalmsallén 36-38
  Allmänläkarnätverket Söder-sydost bjuder in till tema: IBS – Vad en kliniker behöver veta ...
 7. Sjukskrivningskunskap för läkare utbildade utomlands

  Datum:
  2020-04-22 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En heldag för läkare som behöver kunskaper om försäkringsmedicinska lagar, riktlinjer och deras tillämpning. På vårdcentraler i Stockholm tjänstgör många läkare som är utbildade utomlands. Vissa är uppvuxna i Sverige men har valt att ut...
 8. Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2020-04-21 08:30 2020-04-22 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...
 9. Välkommen till utbildning om hälsosamma matvanor i vården

  Datum:
  2020-04-20 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om hur du kan stödja dina patienter till mer hälsosamma matvanor....
 10. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2020-04-17 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 11. FaR-fördjupning för barnmorskor

  Datum:
  2020-04-16 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  En halvdags fördjupningsutbildning och uppföljning för dig som gått kursen FaR ur ett barnmorskeperspektiv. Välkommen med frågor, tankar och funderingar. Kursen har fokus på verktyg vi kan använda i det rådgivande samtalet och hur vi stötta...
 12. Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  Datum:
  2020-04-15 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. I Region Stockholm kan Free Style Libre förskrivas t...
 13. ME/CFS – utmaningar och möjligheter i Primärvården

  Datum:
  2020-04-07 08:30 — 15:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos. Största andelen patienter finns i primärvården, många odiagnostiserade. Under denna seminariedag får du kunskap om diagnosen vad gäller aktuell forskning, bakgrund, utredning, behandling och uppf...
 14. Lyft diabetesvården för de äldre!

  Datum:
  2020-04-02 08:30 2020-04-03 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Risken att utveckla diabetes ökar med åldern. Bland 80-åringar beräknas förekomsten vara ca 20 %. Vård och behandling ska individanpassas, som i alla åldersgrupper, men hos de äldsta kan även hänsyn behöva tas till samsjuklighet och nedsat...
 15. BVC kurs för ST läkare delmål 6 resp. c6, FULLBOKAD

  Datum:
  2020-04-01 08:30 2020-04-03 16:00
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 16. Diabetes och munhälsa

  Datum:
  2020-04-01 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Munnen är en del av kroppen och vi behöver uppmärksamma sambandet mellan riskfaktorer i munnen och sjukdomar kopplat till denna risk. Långvarig inflammation i tandköttet kan leda till diabetes och vid redan diagnostiserad diabetes kan inflammati...
 17. Träffar du patienter med ME/CFS? Välkommen på workshop!

  Datum:
  2020-03-31 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  På denna workshop har du möjlighet att diskutera patientfall tillsammans med specialister inom området och kollegor från olika yrkeskategorier i primärvården....
 18. Motiverande samtal MI Skype - Kollegial handledning

  Datum:
  2020-03-27 14:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs och vill upprätthålla och utveckla sina MI-färdigheter. Under våren erbjuder vi två fristående handledningstillfällen via Skype, som du kan anmäla dig till. Välj själv h...
 19. Neurologi i primärvården

  Datum:
  2020-03-25 12:30 — 16:30
  Adress:
  Usine, Södermalmsallén 36-38
  Allmänläkarnätverket Söder –sydost bjuder in till tema: Neurologi i primärvården ...
 20. Gruppbehandling för patienter med sömnbesvär

  Datum:
  2020-03-25 09:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Möter du patienter som har svårt att sova? På denna kurs får du evidensbaserade verktyg för att stödja patienter att hitta strategier som kan hjälpa dem att sova, må och fungera bättre i vardagen och minska deras behov av sömnmedel. Kursen ...