Kurser

 1. Fysisk aktivitet som behandling för barn och ungdomar

  Datum:
  2019-05-10 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Jobbar du med barn och ungdomar i landstingets hälso- och sjukvård eller i elevhälsan? På den här kursen får du kunskap i hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och behandling. Det kommer att presenteras olika metoder för hur ...
 2. Kurs i grundläggande cancervård

  Datum:
  2019-05-10 00:00 — 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 10/5, 2019. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt pri...
 3. Sjukskrivningskunskap för allmänläkare

  Datum:
  2019-05-09 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Seminarium med fokus på försäkringsmedicinska grunder och dess tillämpning I syfte att belysa de komplexa frågeställningar sjukskrivande läkare ställs inför och lyfta fram förhållningssätt som kan underlätta bjuder Akademiskt primärvår...
 4. FaRs dag - Fokus på FaR till barn och ungdom!

  Datum:
  2019-05-09 12:30 — 16:45
  Adress:
  Hantverkargatan 45, Stockholm. OBS! Ingång C, från baksidan, T-bana Rådhuset.
  Välkomna till en eftermiddag med fokus på FaR till barn och ungdom! ...
 5. Fetma i primärvården – en behandlingsmodell

  Datum:
  2019-05-08 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Känner du att du behöver praktiska verktyg då du möter patienter med fetma? Välkommen till denna utbildning där vi förmedlar en behandlingsmodell som bygger på motiverande samtalstekniker och beteendeförändring. ...
 6. Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården - 7,5 högskolepoäng 2019

  Datum:
  2019-05-07 00:00 0000-00-00 00:00
  Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp....
 7. Motiverande samtal för FaR-ledare

  Datum:
  2019-05-06 17:30 — 20:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Denna kvällskurs ger en kännedom och förståelse för samtalets betydelse för att hjälpa personer till förändring. ...
 8. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2019-05-06 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Är du eller din kollega på mottagningen eller i hemsjukvården i behov av uppdatering? Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i över 30 år. Syfte...
 9. Fortbildningsseminarium för psykosociala resurser om sjukskrivnings- och rehabprocessen

  Datum:
  2019-05-06 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Utbildningen riktar sig till psykologer, kuratorer och psykoterapeuter som träffar sjukskrivna patienter i primärvården. Ni möter en stor grupp av dessa patienter och är viktiga under patientens sjukskrivnings- och rehabprocess. Här får du lä...
 10. OSAS / Ätstörningar

  Datum:
  2019-04-26 13:00 — 16:00
  Adress:
  Läkarhuset Odenplan, Odengatan 69
  Välkommen till föreläsningar för centrala stans specialister i allmänmedicin...
 11. Borrelia, TBE och annat som remitteras till infektionsmottagningen

  Datum:
  2019-04-24 12:30 — 16:30
  Adress:
  Magnus Ladulåsgatan 63A
  Allmänläkarnätverket Söder –sydost bjuder in till tema: Borrelia, TBE och annat som remitteras till infektionsmottagningen ...
 12. ”Vår” tid är nu!

  Datum:
  2019-04-24 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till en interaktiv fortbildning för godkända astma/KOL mottagningar med blandning av föreläsningar och diskussioner. ...
 13. En fortbildningsdag om kognitiv svikt och demenssjukdomar

  Datum:
  2019-04-16 08:30 — 16:00
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A
  Uppdatera dina kunskaper. Personer med kognitiva symtom i primärvården behöver uppmärksammas tidigt så en utredning vid eventuell misstanke om demenssjukdom kan startas. Du inbjuds till en interprofessionell fortbildningsdag som utgår från Soc...
 14. Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  Datum:
  2019-04-15 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. Nationella rekommendationer har utformats av NT råde...
 15. Nätverksträffar MI 2019

  Datum:
  2019-04-12 14:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Uppdatering om MI utifrån senaste forskning, och information om projekt bl.a ...
 16. Svårläkta sår och tumörsår - Fullbokad

  Datum:
  2019-04-12 14:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Utbildningen riktar sig till distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor i primärvården som möter patienter med svårläkta sår. Här får du lära dig grundläggande bakgrund, symtom och behandling av svårläkta sår och om hudbi...
 17. Motiverande samtal-MI repetitionskurs för dig som gått grundkurs

  Datum:
  2019-04-11 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Har du gått MI-kurs för mer än ett år sedan och/eller inte gått på handledning i MI ? Har du kanske inte kommit igång att använda MI än ? Är du intresserad av att uppdatera dina MI-kunskaper när det gäller forskningen inom ämnet ? Då ka...
 18. ENDOKRINOLOGI

  Datum:
  2019-04-10 13:30 — 16:30
  Adress:
  Hus 40, plan 1, Danderyds sjukhus
  Välkommen till Fortbildning för specialister i allmänmedicin i Stockholm Nordost. Dagens ämne: ENDOKRINOLOGI ...
 19. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3 FULLBOKAD

  Datum:
  2019-04-10 08:30 2019-04-12 16:30
 20. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2019-04-05 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...