Kurser

 1. Kostbehandling av barn

  Datum:
  2019-08-23 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa två dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Fortbildninga...
 2. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2019-08-22 17:30 2019-09-05 20:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan eller Vretenvägen 4, Solna Strand. Se info ovan vilken adress som gäller vilket datum.
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 3. Motiverande samtal MI-grundkurs med fortsatt handledning via Skype

  Datum:
  2019-08-22 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 4. Nätverksträffar Kostbehandling av barn

  Datum:
  2019-06-28 14:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kom och träffa dietistkollegor från primärvården och diskutera nutritionsbehandling av barn. Vi utgår från ett specifikt tema varje träff och går igenom nya rön, patientfall och material. Det är ett tillfälle för fortbildning och erfarenh...
 5. Compassion och compassionfokuserad terapi – Fortbildningsseminarium för kuratorer i primärvård

  Datum:
  2019-06-11 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan.
  Christina Andersson är verksam som psykolog och har skrivit böckerna Compassionfokuserad terapi och Compassioneffekten. Hon är en av grundarna av Centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet och är även doktorand vid KI där hon gen...
 6. Fortbildning om sjukskrivning för distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvårdens telefonrådgivning

  Datum:
  2019-06-05 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Utbildningen riktar sig till distriktssköterskor och sjuksköterskor i telefonrådgivning som möter patienter med frågor om sjukskrivning. Det kan handla om att hantera frågor om när sjukskrivning har gått ut, att den behöver förlängas eller...
 7. Försäkringsmedicin för arbetsterapeuter och fysioterapeuter i primärvården (Fullbokad)

  Datum:
  2019-06-03 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Detta är en utbildning som riktar sig till er som någon gång gör funktionsbedömningar som läkare tänker använda i läkarintyget. Vi tar upp DFA-kedjan, rehabkedjan, sjukskrivningsprocessen och rehabkoordinering. Funktionsbedömning kontra arb...
 8. Fortbildningseftermiddag om Hypertoni

  Datum:
  2019-05-29 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan
  Fräscha upp dina kunskaper om hypertoni samt vikten av att ta blodtryck på rätt sätt...
 9. Välkommen till vårens PV-dag 29 maj

  Datum:
  2019-05-29 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Till denna nätverksträff bjuds alla primärvårdsdietister i SLL/SLSO in. Temat för dagen är ”Enteral och parenteral nutrition”. Vi lär oss om val av sondnäring, upptrappning, åtgärder vid komplikationer, samt vad som är bra för oss die...
 10. Välkommen till nätverksforum - astma/allergi & KOL

  Datum:
  2019-05-28 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 11. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2019-05-24 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 12. Hypothyreos

  Datum:
  2019-05-23 15:00 — 17:00
  Adress:
  Läkarhuset Odenplan, Odengatan 69
  Välkommen till föreläsningar för centrala stans specialister i allmänmedicin...
 13. Inbjudan till regionalt nätverksforum för REKO i primärvården

  Datum:
  2019-05-23 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Regionalt nätverksforum är ett forum där ni som rehabkoordinatorer i primärvården får möjlighet att träffa varandra och för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog. Denna gång är fokus arbetsgivarkontakter, ärendeavslut och Arbet...
 14. Reumatologi för primärvård

  Datum:
  2019-05-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 15. Aktuell reumatologi för distriktsläkare i Stockholm

  Datum:
  2019-05-22 12:30 — 16:30
  Adress:
  Magnus Ladulåsgatan 63A
  Allmänläkarnätverket Söder –sydost bjuder in till tema: Aktuell reumatologi för distriktsläkare i Stockholm ...
 16. Lyft diabetesvården för de äldre!

  Datum:
  2019-05-21 08:30 2019-05-22 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Risken att utveckla diabetes ökar med åldern och hos 80-åringar beräknas förekomsten vara ca 20 %. Hos de äldsta kan det finnas en ökad skörhet kopplad till samsjuklighet och nedsatt funktionsförmåga som är viktig att ta hänsyn till. Syft...
 17. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept-FaR

  Datum:
  2019-05-21 08:30 2019-05-22 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vete...
 18. Handledarkurs för distriktsläkare, FULLBOKAD

  Datum:
  2019-05-20 08:45 2019-05-22 17:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 19. Kurs om ST för verksamhetschefer

  Datum:
  2019-05-15 08:30 — 17:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E , plan 8
  Målgrupp verksamhetschefer i primärvården. ...
 20. Lagar, regler och föreskrifter och dess tillämpning, FULLBOKAD

  Datum:
  2019-05-15 08:30 2019-05-16 16:30
  Adress:
  Victory hotel, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan
  Utbildningen ska hjälpa blivande specialister få en samlad bild av regelverk som styr sjukvården samt tvångsvårdslagstiftningen. Regelverket spänner över områden såsom sekretess och tystnadsplikt, journalföring, barn i vården, utförandet ...