Kurser

 1. Inbjudan Bröd och skådespel - pedagogiska modeller för studenthandledning

  Datum:
  2018-11-27 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen som studentansvarig/kontaktperson till seminarium om studenthandledning. ...
 2. Nationellt spirometrikörkort

  Datum:
  2018-11-27 09:00 2018-11-28 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 3. Fetma i primärvården – en behandlingsmodell

  Datum:
  2018-11-26 08:30 2018-11-27 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Träffar du patienter med fetma? Välkommen till denna utbildning där vi förmedlar en behandlingsmodell som bygger på motiverande samtalstekniker att använda som stöd till att komma igång med beteendeförändring och eventuell ytterligare behan...
 4. Gastroenterologi

  Datum:
  2018-11-22 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 5. Utvärdera och bedöma fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2018-11-19 08:30 2018-11-20 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...
 6. Graviditetsrelaterad bäcken- och ryggsmärta

  Datum:
  2018-11-16 08:30 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels Allé 23
  Denna grundkurs vänder sig till fysioterapeuter inom primärvård som vill börja arbeta med gravida kvinnor som besväras av bäcken- och ryggsmärta...
 7. Fortbildning kring sjukskrivning för psykosociala resurser

  Datum:
  2018-11-15 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Utbildningen riktar sig till psykologer, kuratorer och psykoterapeuter som träffar sjukskrivna patienter i primärvården. Sjukskrivningarna har under senaste åren kraftigt ökat när det gäller psykiska diagnoser. Ni träffar många av dessa pati...
 8. Akademiskt primärvårdscentrum välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL

  Datum:
  2018-11-14 14:00 — 16:30
  Adress:
  S:t Eriks akademiska vårdcentral
  Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 9. Prostatacancer

  Datum:
  2018-11-14 12:30 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus.
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nordost. ...
 10. Osteoporos

  Datum:
  2018-11-14 12:30 — 16:30
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nacka Värmdö....
 11. Akademiskt primärvårdscentrum välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL

  Datum:
  2018-11-13 14:00 — 16:30
  Adress:
  Mörby akademiska vårdcentral
  Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 12. Interprofessionellt forum "Behandling av typ 2 diabetes i primärvården - ett samarbete för bästa resultat"

  Datum:
  2018-11-12 13:00 — 16:30
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1 E
  Välkommen till en spännande eftermiddag om det senaste inom behandling vid typ 2 diabetes. ...
 13. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2018-11-12 00:00 2018-11-14 00:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 14. Den atopiska patienten

  Datum:
  2018-11-06 09:00 — 17:00
  Adress:
  Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69 plan 6
  En dag om allergi, astma och eksem i primärvården. Genom blandade undervisningsaktiviteter (föreläsningar, diskussioner och workshop) ökar du din kompetens om symtom, utredning, diagnostik och behandling av barn och vuxna med atopisk sjukdom. ...
 15. Levnadsvanor – att förebygga sjukdom och förbättra prognos genom vägledande och motiverande samtal. Delmål b2

  Datum:
  2018-11-06 00:00 2018-11-07 00:00
  Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga: 90 % av all diabetes 80 % av alla hjärtinfarkter 30 % av all cancer Vi är glada över att kunna erbjuda den här viktiga kursen för första gången. Övergripande syftet är, säkra att lärandemål b2...
 16. Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  Datum:
  2018-11-06 00:00 2018-11-07 00:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 17. Fortbildnings eftermiddag om kognitiv svikt och demenssjukdomar för undersköterskor i primärvården

  Datum:
  2018-11-01 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  I hemsjukvården och på mottagningen möter vi många patienter med kognitiv svikt och demens. Öka din kunskap om demenssjukdomarna och vikten av personcentrerad vård....
 18. Seminarium om försäkringsmedicin för arbetsterapeuter och fysioterapeuter (FULLBOKAD)

  Datum:
  2018-10-31 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna utbildning riktar sig främst till er som utför fysiska och aktivitetsbaserade funktionsbedömningar till hjälp för läkarens sjukintyg. Vi berör frågor kring vad läkaren önskar veta, hur du redovisar resultatet från testerna och hur du...
 19. ”Vem tar hand om handen?” Rätt insats vid rätt tidpunkt (Fullbokad)

  Datum:
  2018-10-31 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vem och på vilket sätt kan personer med olika handskador/symtom som radiusfrakturer, artroser, karpaltunnelsyndrom, ospecifik smärta handled med flera få stöd att använda sin hand i vardagen? Vilka prioriteringar ska göras? Vem behöver mer in...
 20. ”Varför förstår du inte vad jag menar?” Kommunikation & Demenssjukdom med Margareta Skog

  Datum:
  2018-10-30 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kursen vänder sig till dig som möter personer med kognitiv svikt/ Demenssjukdom i primärvården. Det är av stor vikt att bemötande och kommunikation sker personcentrerat och att arbetet baseras på bästa tillgängliga evidens. Kom och lyssna p...