Kurser

 1. Fortbildning om sjukskrivning för distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvårdens telefonrådgivning

  Datum:
  2019-11-27 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Utbildningen riktar sig till distriktssköterskor och sjuksköterskor i telefonrådgivning som möter patienter med frågor om sjukskrivning. Det kan handla om att hantera frågor om när sjukskrivning har gått ut, att den behöver förlängas eller...
 2. Fortbildning om matallergier hos barn för specialister och ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2019-11-26 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  ”Rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat!” ...
 3. Barnobesitas kafé för BHV sjuksköterskor (FULLBOKAD)

  Datum:
  2019-11-22 09:00 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Att lyfta frågan om övervikt eller fetma och att hjälpa föräldrar till barn som ökar för snabbt i vikt, kan vara en utmaning för BHV sjuksköterskor. Många tycker att frågan är känslig och det finns ibland en osäkerhet kring hur det ska ...
 4. Fysioterapi vid hjärtsvikt - från sjukhus till primärvård

  Datum:
  2019-11-21 13:30 — 16:30
  Adress:
  CAMM Solnavägen 4, Torsplan
  Välkomna till en eftermiddag där vi uppdaterar oss om aktuell fysioterapeutisk behandling vid hjärtsvikt, tar del av befintliga rehabiliteringskedjor och lär av varandra hur vi använder bästa möjliga arbetssätt....
 5. ”Var god svälj!”

  Datum:
  2019-11-21 08:30 — 11:30
  Adress:
  Solnavägen 4, plan 10, CAMM
  En fortbildning om dysfagi för personal i primärvården. Sväljsvårigheter är vanligt hos personer med stroke/förvärvad hjärnskada, vid neurologisk sjukdom och hos äldre och multisjuka. Vad är viktigt att bedöma och behandla? Hur utreder ma...
 6. Beroendevård i primärvården

  Datum:
  2019-11-20 12:30 — 16:30
  Adress:
  Wollmar Yxkullsgatan 25
  Allmänläkarnätverket Söder –sydost bjuder in till tema: Beroendevård i primärvården: • Agerande vid misstanke om substansbrusksyndrom • Tablettberoende och läkemedelsnedtrappning ...
 7. Motiverande Samtal MI kollegial handledning - lett av MI-ambassadörer

  Datum:
  2019-11-19 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Inbjudan 2019 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med st...
 8. Våld i nära relation

  Datum:
  2019-11-19 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Att bli utsatt för våld i en nära relation ger upphov till psykisk ohälsa och ibland även fysiska skador. Våld är dock sällan den explicita orsaken till att människor väljer att söka vård. Kunskap om vilka symtom som kan uppstå vid våld...
 9. Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad)

  Datum:
  2019-11-19 09:00 2019-11-20 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 10. Aktivitetsvanor i befolkningen - hur står det till eller sitter vi mest still?

  Datum:
  2019-11-18 15:00 — 18:00
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Välkommen till Nätverksträff för FaR-samordnare och aktivitetsarrangörer. Elin Ekblom Bak, från Gymnastik och idrottshögskolan, är eftermiddagens föreläsare. Elin är en av landets främsta forskare inom fysisk aktivitet och hennes/GIH`s fo...
 11. Obesitas i primärvården – fakta om sjukdomen, stigma och bemötande

  Datum:
  2019-11-18 08:45 2019-11-19 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Obesitas (Fetma) ökar i världen och Sverige. Många personer du möter i ditt arbete har sjukdomen ofta ihop med andra sjukdomar som typ 2 diabetes, hypertoni, astma, artros mm. Ofta kan man mer om dessa sjukdomar än om sjukdomen Obesitas som sjä...
 12. En fortbildningsdag om kognitiv svikt och demenssjukdomar

  Datum:
  2019-11-18 08:30 — 16:00
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A
  Uppdatera dina kunskaper. Personer med kognitiva symtom i primärvården behöver uppmärksammas tidigt så en utredning vid eventuell misstanke om demenssjukdom kan startas. Du inbjuds till en interprofessionell fortbildningsdag som utgår från Soc...
 13. Etik, mångfald och jämlikhet delmål a2, FULLBOKAD

  Datum:
  2019-11-18 00:00 2019-11-20 00:00
 14. Äldre med typ 1- och typ 2 diabetes i hemsjukvården

  Datum:
  2019-11-14 13:30 — 16:00
  Adress:
  Liljeholmskajens VC Liljeholmstorget 7
  Lär dig mer om att arbeta patientsäkert och förebygga akuta komplikationer hos diabetespatienter i hemsjukvården....
 15. ”Vem tar hand om handen?”

  Datum:
  2019-11-13 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan CAMM - Centrum för arbets- och miljömedicin.
  Artros, handledsfraktur, karpaltunnelsyndrom, Mb de Quervain, ospecifik handledssmärta är exempel på handrelaterade besvär vanliga i primärvården. Hur kan vi med fokus på handfunktion bedöma, behandla och stödja personer för förbättrad/bi...
 16. Lagar, regler och föreskrifter och dess tillämpning, FULLBOKAD

  Datum:
  2019-11-13 08:30 2019-11-14 16:30
  Adress:
  Victory hotel, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan
  Utbildningen ska hjälpa blivande specialister få en samlad bild av regelverk som styr sjukvården samt tvångsvårdslagstiftningen. Regelverket spänner över områden såsom sekretess och tystnadsplikt, journalföring, barn i vården, utförandet ...
 17. ”Every Breath You Take” (Fullbokad)

  Datum:
  2019-11-13 08:30 — 16:00
  Adress:
  Liljeholmens akademiska vårdcentral, Liljeholmstorget 7
  Kunskapsteamet astma/allergi/KOL vid APC bjuder till fortbildning för personal i Region Stockholm. Godkända astma/KOL-mottagningar....
 18. Fortbildningsseminarium-Kognitiv svikt

  Datum:
  2019-11-12 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Varmt välkommen till en fortbildningseftermiddag då vi får ta del av Björn Petterssons kunskaper som psykolog vid minnesmottagning. Hur gör vi när patienterna som vi möter sviktar kognitivt? Den här kursen riktar sig till dig som vill ha reda...
 19. FaRs dag - Tema: Kvinnohälsa

  Datum:
  2019-11-12 12:30 — 16:45
  Adress:
  Hantverkargatan 45, Stockholm. OBS! Ingång C, från baksidan, T-bana Rådhuset.
  Varmt välkomna till en eftermiddag med fokus på FaR kvinnohälsa. ...
 20. Alkoholberoende-Smärta/smärtrehab-Njurmedicin

  Datum:
  2019-11-12 08:30 — 15:00
  Adress:
  Jakobsbergs sjukhus
  Välkommen till fortbildning på Jakobsbergs sjukhus för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm. Dagens ämnen är: Alkoholberoende-Smärta/smärtrehab-Njurmedicin ...