Kurser

 1. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3, FULLBOKAD

  Datum:
  2019-10-16 08:30 2019-10-18 16:30
  Adress:
  Saturnus Konferens Hornsgatan 15, Stockholm
 2. Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  Datum:
  2019-10-14 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre anvä...
 3. Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

  Datum:
  2019-10-14 08:30 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar på BUMM och BVC. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstil...
 4. Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår?

  Datum:
  2019-10-10 13:00 — 16:45
  Adress:
  Camp Pro Ortopedteknik, Södra Fiskartorpsvägen 15 H Sophiahemmet
  Välkommen till ett seminarium för distriktssköterskor i Region Stockholm. Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården...
 5. Psykisk ohälsa hos äldre

  Datum:
  2019-10-10 09:00 — 16:30
  Adress:
  Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69
  Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och många lider i det tysta, men depression och ångest är inte en naturlig del av åldrandet. På denna kurs får du metoder för att arbeta strukturerat med att identifiera, förebygga och behandla psykisk...
 6. Motiverande Samtal MI-extra tillfällen till handledning inom MI grundkurserna

  Datum:
  2019-10-08 14:00 — 16:30
  Till dig som gått MI grundkurs men missat handledningstillfället av ditt MI samtal och därför bara blev nästan klar. Nu har du en unik möjlighet att få ditt intyg och bli godkänd. Vi erbjuder två tillfällen att välja mellan under hösten. ...
 7. Motiverande Samtal MI kurs för kontaktsjuksköterskor – Akademiskt Primvårdscentrum i samarbete med RCC

  Datum:
  2019-10-07 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Som kontaktsjuksköterska är samtalet med patienten ett viktigt verktyg. Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsstil för att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar. Kursens syfte är att ge dig ve...
 8. KVAST Kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin delmål 19 respektive a5

  Datum:
  2019-10-07 00:00 2019-10-11 00:00
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...
 9. ME/CFS – utmaningar och möjligheter i Primärvården

  Datum:
  2019-10-04 09:00 — 15:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos. Största andelen patienter finns i primärvården, många odiagnostiserade. Under denna seminariedag får du kunskap om diagnosen vad gäller aktuell forskning, bakgrund, utredning, behandling och uppf...
 10. Försäkringsmedicin för arbetsterapeuter och fysioterapeuter i primärvården

  Datum:
  2019-10-03 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna utbildning riktar sig till er som gör funktions-eller aktivitetsbedömningar som läkare behöver använda i läkarintyget. Vi tar upp sjukskrivningsprocessen, Försäkringskassans regler och riktlinjer samt rehabkoordinering. Diskussion kring...
 11. Sjukskrivningskunskap för allmänläkare

  Datum:
  2019-10-03 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Seminarium med fokus på försäkringsmedicinska grunder och dess tillämpning. I syfte att belysa de komplexa frågeställningar sjukskrivande läkare ställs inför och lyfta fram förhållningssätt som kan underlätta bjuder Akademiskt primärvå...
 12. Hälsofrämjande dagen

  Datum:
  2019-10-01 08:30 — 16:00
  Adress:
  Landstingshuset, Hantverkargatan 45. OBS! Ingång på baksidan av huset. T-bana: Rådhuset
  Akademiskt primärvårdscentrum bjuder in till en inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan samtala om och stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion...
 13. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept-FaR

  Datum:
  2019-10-01 08:30 2019-10-02 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vete...
 14. Motiverande Samtal MI kollegial handledning - lett av MI-ambassadörer

  Datum:
  2019-09-30 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Inbjudan 2019 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med st...
 15. Kostbehandling av barn

  Datum:
  2019-09-27 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa två dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Fortbildninga...
 16. Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

  Datum:
  2019-09-27 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, plan 4
  Undernäring är ett vanligt problem bland äldre, särskilt bland dem med flera sjukdomar. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna geno...
 17. Nätverksträff- Rehabiliteringskedjan stroke för fysioterapeuter/sjukgymnaster

  Datum:
  2019-09-26 13:30 — 16:00
  Adress:
  CAMM Solnavägen 4, Torsplan
  Är du fysioterapeut/sjukgymnast och möter patienter med stroke i ditt arbete? Missa inte nästa nätverksträff! Nätverket är ett effektivt sätt att samverka, kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar! ...
 18. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2019-09-20 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 19. Grundkurs i Motiverande samtal-MI för dig som REKO 3 dagar

  Datum:
  2019-09-19 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan. Vi möts vid hissarna plan 6 strax före 9.00
  Paketerbjudande! Välkommen till denna kostnadsfria grundkurs i MI med inkluderande handledning som pågår under 12 månader efter avslutad grundkurs. Detta sker vid 4 tillfällen a 2-3 timmar/gång i syfte att upprätthålla /utveckla förmågan o...
 20. ME/CFS - KOL - Halsrygg

  Datum:
  2019-09-19 08:30 — 15:00
  Adress:
  Jakobsbergs sjukhus
  Välkommen till fortbildning på Jakobsbergs sjukhus för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm. Dagens ämnen är: ME/CFS, KOL, Halsrygg ...