Kurser

 1. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2020-10-01 08:30 2020-10-02 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forskning visar att vuxna med diabetes som deltar i gruppbaserad patientutbildning med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsen och Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 diabetes ...
 2. Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

  Datum:
  2020-10-01 08:30 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar på BUMM och BVC. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstil...
 3. Uppdatera dina kunskaper om typ 2-diabetes

  Datum:
  2020-09-29 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Arbetet som sjuksköterska eller distriktsköterska i primärvården innebär att man behöver hålla sig uppdaterad inom många olika områden, varav diabetes är ett. Seminariet riktar sig till dig som inte arbetar som diabetessjuksköterska, men m...
 4. Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad)

  Datum:
  2020-09-29 09:00 2020-09-30 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan 17-18/11 Alfred Nobels allé 23
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 5. Hälsofrämjande dagen 2020

  Datum:
  2020-09-29 09:00 — 16:15
  Adress:
  Landstingshuset, Hantverkargatan 45. OBS! Ingång på baksidan av huset. T-bana: Rådhuset
  Levnadsvanor och psykisk hälsa. Akademiskt primärvårdscentrum (APC) bjuder in till en inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan samtala om och stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv...
 6. Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2020-09-29 08:30 2020-09-30 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...
 7. Workshop i MI- repetera och fördjupa dina MI samtalsfärdigheter

  Datum:
  2020-09-28 13:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Dessa två fristående tillfällen vänder sig till dig som gått en grundkurs i MI- Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla din kompetens och till dig som är nyfiken på hur MI kan vara en hjälp och ett stöd i dina samtal om förändring ...
 8. Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

  Datum:
  2020-09-28 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Undernäring är vanligt problem bland äldre, särskilt bland de med flera sjukdomsdiagnoser. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med den här kursen är att du som distriktssköterska bland annat sk...
 9. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2020-09-25 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 10. ReDO-metoden

  Datum:
  2020-09-25 09:00 — 16:00
  ReDO-metoden är ett evidensbaserat gruppbehandlingsprogram utvecklat av arbetsterapeuter för arbetsterapeuter och som vänder sig till människor som har behov av varaktig förändring av sin vardag, oavsett diagnos eller vårdform. Kursen syftar t...
 11. Dermatoskopi i primärvården

  Datum:
  2020-09-23 13:30 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via teams i egen lokal
  Allmänläkarnätverket Söder – sydost med tema: Dermatoskopi i primärvården. Digitalt via teams....
 12. Seminarium bas för rehabkoordinatorer i primärvård

  Datum:
  2020-09-23 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på baskunskaper! OBS: Utbildningen genomförs ev. digitalt eller utifrån de riktlinjer som gäller....
 13. Behandling av barn och ungdomar med fetma

  Datum:
  2020-09-23 08:45 2020-09-24 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC eller i elevhälsan. Föreläsare med gedigen erfarenhet delar med sig av sina erfarenheter och berättar om befintlig evidens kring sjukdom och behandling...
 14. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1 (FULLBOKAD)

  Datum:
  2020-09-21 09:00 2020-09-24 16:00
  Adress:
  Lustigkulla konferens i Liljeholmen
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 15. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2020-09-18 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 16. Äldre med diabetes i hemsjukvård

  Datum:
  2020-09-17 13:30 — 16:00
  Adress:
  Boo vårdcentral Edövägen 2
  Fräscha upp dina kunskaper om diabetes hos äldre - för undersköterskor i hemsjukvården. Vi ställer inte in, vi ställer om! Höstens kurser genomförs som planerat - antingen fysiskt eller digitalt , utifrån de riktlinjer som gäller. Mer info...
 17. Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår?

  Datum:
  2020-09-17 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes...
 18. Motiverande samtal-MI grundkurs – delvis digital

  Datum:
  2020-09-16 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Det kan handla om att förändra beteende som ex levnadsvanor, att fatta beslut om och om inställning till olika livsval, exempelvis gällande den eg...
 19. Välkommen till utbildning i levnadsvanor ht 2020

  Datum:
  2020-09-15 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Under två dagars utbildning går vi igenom evidensen och senaste nytt om de fyra levnadsvanorna alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Du får även verktyg för att arbeta strukturerat med levnadsvanor baserat på det uppdaterade Regionala vård...
 20. FaR-ledare för Barn och Ungdomar

  Datum:
  2020-09-09 17:30 — 20:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Region Stockholm vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och ungdomar som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjuder vi in till en fortbildningskväll. ...