Kurser

 1. Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

  Datum:
  2020-01-17 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Undernäring är ett vanligt problem bland äldre, särskilt bland dem med flera sjukdomar. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna geno...
 2. Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården - 7,5 högskolepoäng

  Datum:
  2020-01-16 00:00 0000-00-00 00:00
  Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp....
 3. Palliativ vård i primärvården

  Datum:
  2020-01-15 12:30 — 16:30
  Adress:
  Usine, Södermalmsallén 36-38
  Allmänläkarnätverket Söder –sydost bjuder in till tema: Palliativ vård i primärvården • Hjärtsvikt • KOL • Akut onkologi ...
 4. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3, FULLBOKAD

  Datum:
  2020-01-15 08:30 2020-01-17 16:30
  Adress:
  Saturnus Konferens Hornsgatan 15, Stockholm
 5. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2020-01-13 09:00 2020-01-16 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 6. ME/CFS – utmaningar och möjligheter i Primärvården

  Datum:
  2019-12-19 09:00 — 15:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos. Största andelen patienter finns i primärvården, många odiagnostiserade. Under denna seminariedag får du kunskap om diagnosen vad gäller aktuell forskning, bakgrund, utredning, behandling och uppf...
 7. Astma och KOL för primärvården (OBS! Inställd)

  Datum:
  2019-12-12 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 8. Bensår & kompression

  Datum:
  2019-12-11 13:00 — 16:00
  Adress:
  Hässelby Vårdcentral
  Hur ska vi tänka när vi möter en patient med bensår i primärvården? Detta blir en grundlig genomgång av principerna för utredning och behandling av venösa och arteriella bensår. Vilka faktorer behöver vi observera för att förstå orsakss...
 9. Subklinisk hypotyreos - Medicinsk nytta med behandling?

  Datum:
  2019-12-11 12:30 — 16:30
  Adress:
  OBS! Ny lokal igen. Usine, Södermalmsallén 36-38, Medborgarplatsen
  Allmänläkarnätverket Söder – sydost bjuder in till årets sista tema: Subklinisk hypotyreos - Medicinsk nytta med behandling? ...
 10. Bedöma/ behandla och följa upp insatser för personer med artros

  Datum:
  2019-12-11 08:30 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan CAMM - Centrum för arbets- och miljömedicin.
  Bättre omhändertagande av personer med artros (BOA) är en nationell satsning som utifrån de senaste rekommendationerna ger grundbehandling vid artros. De enheter som registrerar i det nationella BOA-registret kan utvärdera sin verksamhet på enh...
 11. Inbjudan till regionalt nätverksforum för REKO i primärvården

  Datum:
  2019-12-09 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Regionalt nätverksforum är ett forum där ni som rehabkoordinatorer i primärvården får möjlighet att träffa varandra och för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog. Fokus för denna eftermiddag är digitala tjänster, nya läkarinty...
 12. Workshops för dietister som arbetar med barn

  Datum:
  2019-12-06 13:30 — 15:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vid tre tillfällen per termin träffas vi i mindre grupp och arbetar praktiskt kring olika teman. ...
 13. Kurs i grundläggande cancervård

  Datum:
  2019-12-05 00:00 — 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 5/12, 2019. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt pri...
 14. Nätverksträffar Kostbehandling av barn

  Datum:
  2019-11-29 14:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kom och träffa dietistkollegor från primärvården och diskutera nutritionsbehandling av barn. Vi utgår från ett specifikt tema varje träff och går igenom nya rön, patientfall och material. Det är ett tillfälle för fortbildning och erfarenh...
 15. Start för tobaksnätverket i Region Stockholm

  Datum:
  2019-11-28 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan Hitta hit: Buss 3, 6, 77 hpl. Torsplan Pendeltåg: Odenplan Tunnelbana: S:t Eriksplan
  Välkommen till första uppstartsträffen! Nätverket drivs i samarbete mellan Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Akademiskt primärvårdscentrum (APC) och ska verka för att minska rökningen i länet. ...
 16. Motiverande Samtal MI-extra tillfällen till handledning inom MI grundkurserna

  Datum:
  2019-10-08 14:00 — 16:30
  Till dig som gått MI grundkurs men missat handledningstillfället av ditt MI samtal och därför bara blev nästan klar. Nu har du en unik möjlighet att få ditt intyg och bli godkänd. Vi erbjuder två tillfällen att välja mellan under hösten. ...
 17. KVAST Kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin delmål 19 respektive a5

  Datum:
  2019-10-07 00:00 2019-10-11 00:00
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...
 18. Gruppbehandling för patienter med sömnbesvär

  Datum:
  2019-09-05 09:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Möter du patienter som har svårt att sova? På denna kurs får du evidensbaserade verktyg för att stödja patienter att hitta strategier som kan hjälpa dem att sova, må och fungera bättre i vardagen och minska deras behov av sömnmedel. Kursen ...
 19. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2019

  Datum:
  2019-09-02 00:00 2019-09-05 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 20. Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2019

  Datum:
  2019-08-26 09:00 0000-00-00 00:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs passa dig! Kursens syft...