Kurser

 1. Behandling av barn och ungdomar med fetma

  Datum:
  2020-09-23 08:45 2020-09-24 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC eller i elevhälsan. Föreläsare med gedigen erfarenhet delar med sig av sina erfarenheter och berättar om befintlig evidens kring sjukdom och behandling...
 2. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1 (FULLBOKAD)

  Datum:
  2020-09-21 09:00 2020-09-24 16:00
  Adress:
  Lustigkulla konferens i Liljeholmen
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 3. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2020-09-18 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 4. Äldre med diabetes i hemsjukvård

  Datum:
  2020-09-17 13:30 — 16:00
  Adress:
  Boo vårdcentral Edövägen 2
  Fräscha upp dina kunskaper om diabetes hos äldre - för undersköterskor i hemsjukvården. Vi ställer inte in, vi ställer om! Höstens kurser genomförs som planerat - antingen fysiskt eller digitalt , utifrån de riktlinjer som gäller. Mer info...
 5. Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår?

  Datum:
  2020-09-17 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes...
 6. Motiverande samtal-MI grundkurs – delvis digital

  Datum:
  2020-09-16 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Det kan handla om att förändra beteende som ex levnadsvanor, att fatta beslut om och om inställning till olika livsval, exempelvis gällande den eg...
 7. Välkommen till utbildning i levnadsvanor ht 2020

  Datum:
  2020-09-15 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Under två dagars utbildning går vi igenom evidensen och senaste nytt om de fyra levnadsvanorna alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Du får även verktyg för att arbeta strukturerat med levnadsvanor baserat på det uppdaterade Regionala vård...
 8. FaR-ledare för Barn och Ungdomar

  Datum:
  2020-09-09 17:30 — 20:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Region Stockholm vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och ungdomar som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjuder vi in till en fortbildningskväll. ...
 9. Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården - 7,5 högskolepoäng HT 2020

  Datum:
  2020-09-07 00:00 2020-09-08 00:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp....
 10. Motiverande samtal MI handledningar-digitalt

  Datum:
  2020-09-04 13:30 — 16:00
  Inbjudan till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI eller behöver ta igen ett missat tillfälle på en av våra grundkurser. Syftet är att upprätthålla och utveckla sina MI-färdigheter. Under hösten erbjuder vi ...
 11. Tobaksavvänjning på recept (ToR) i primärvården

  Datum:
  2020-09-04 09:00 — 12:00
  Adress:
  4/9 Tomtebodavägen 18 A, 11/9 Solnavägen 1 E
  En kurs för dig som vill lära dig mer om Tobaksavvänjning på recept (ToR) - en ny behandlingsmetod som kan underlätta vårdpersonalens arbete med tobaksavvänjning och hjälpa fler patienter att sluta använda tobak. ToR består av rådgivning o...
 12. Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  Datum:
  2020-09-03 08:30 — 16:00
  Adress:
  Lustigkulla konferens Liljeholmen Liljeholmsvägen 18 117 61 Stockholm
  Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. I Region Stockholm kan Free Style Libre förskrivas t...
 13. Diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2020-08-31 08:30 2020-09-01 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!...
 14. Motiverande Samtal MI kurs för kontaktsjuksköterskor – APC samarbete med RCC

  Datum:
  2020-08-25 09:00 — 16:00
  Adress:
  Svensk sjuksköterskeförening Baldersgatan1
  Som kontaktsjuksköterska är samtalet med patienten ett viktigt verktyg. Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsstil för att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar. Kursens syfte är att ge dig ve...
 15. STRAMA PRIS-data

  Datum:
  2020-08-20 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje med tema: STRAMA PRIS-data, reflektion angående antibiotikaförskrivning....
 16. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2020-05-11 08:45 2020-05-13 17:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 17. BVC kurs för ST läkare delmål 6 resp. c6, INSTÄLLD

  Datum:
  2020-04-01 08:30 2020-04-03 16:00
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 18. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3, INSTÄLLD

  Datum:
  2020-03-25 08:30 2020-03-27 16:30
  Adress:
  Victory Hotel, Lilla Nygatan 5, Stockholm
 19. Levnadsvanor – prevention och behandling genom motiverande samtal. Delmål b2, 23/4 INSTÄLLD

  Datum:
  2020-03-12 08:30 — 16:30
  Hälsosamma levnadsvanor kan enligt WHO förebygga 80% av all kranskärlssjukdom och stroke, 30 % av all cancer och kan även förebygga och fördröja utvecklingen av typ 2 diabetes. Ohälsosamma levnadsvanor, såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol,...
 20. Handledarkurs för distriktsläkare, FULLBOKAD

  Datum:
  2020-02-03 08:45 2020-02-05 17:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....