Kurser

 1. ”Varför förstår du inte vad jag menar?” Kommunikation & Demenssjukdom med Margareta Skog

  Datum:
  2019-11-11 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kursen vänder sig till dig som möter personer med kognitiv svikt/ Demenssjukdom i primärvården. Det är av stor vikt att bemötande och kommunikation sker personcentrerat och att arbetet baseras på bästa tillgängliga evidens. Kom och lyssna p...
 2. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2019-11-11 08:30 2019-11-12 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forskning visar att vuxna med diabetes som deltagit i gruppträffar med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 ...
 3. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2019-11-08 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 4. Kostbehandling av barn

  Datum:
  2019-11-08 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa två dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Fortbildninga...
 5. Sjukskrivningskunskap för läkare utbildade utomlands

  Datum:
  2019-11-08 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En heldag för läkare som behöver kunskaper om försäkringsmedicinska lagar, riktlinjer och deras tillämpning På vårdcentraler i Stockholm tjänstgör många läkare som är utbildade utomlands. Vissa är uppvuxna i Sverige men har valt att utb...
 6. Är du arbetsterapeut eller fysioterapeut och använder TIPPA-WRI-AWP i din kliniska vardag?

  Datum:
  2019-11-07 13:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan CAMM, Centrum för arbets- och miljömedicin
  Här ges en möjlighet att tillsammans med erfarna kollegor diskutera bedömning av arbetsförmåga. Det kan handla om remisshantering, insats på rätt nivå, teamsamarbete, komplexa patienter? ...
 7. Laborera rätt och lagom

  Datum:
  2019-11-06 13:30 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus, hus 40, plan 1
  Välkommen till fortbildning på Danderyd sjukhus för specialister i allmänmedicin Stockholm Nordost. Dagens ämne är: Laborera rätt och lagom ...
 8. Kvalificerat rådgivande samtal

  Datum:
  2019-11-05 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal (prio1) vid ohälsosamma matvanor för patienter som har en särskild risk. Dietisten har kompete...
 9. Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2019-11-05 08:30 2019-11-06 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...
 10. Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  Datum:
  2019-11-05 08:30 2019-11-06 17:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 11. Välkommen till nätverksträff om äldremottagningar i primärvården

  Datum:
  2019-10-31 13:00 — 17:00
  Adress:
  HSF, Hantverkargatan 11B
  Syftet med denna nätverksträff är att inspirera och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte i kollegiala samtal kring äldremottagningar. ...
 12. Sjukskrivningar – en möjlig uppgift för vårdcentralen?!

  Datum:
  2019-10-31 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Seminarium för chefer med fokus på försäkringsmedicin och dess tillämpning. Hur sjukskrivningsuppdraget organiseras har stor betydelse för arbetsmiljön på en vårdcentral. Kunskapsteamet erbjuder en halvdag om försäkringsmedicin för chefer...
 13. Aktiv livsstil hela livet-än sen….?

  Datum:
  2019-10-30 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan
  Nu inbjuder vi dig som de senaste åren gått kursen ”Aktiv livsstil hela livet - att leda studiecirkel för äldre om fallprevention.” Hur har det gått? Vilka erfarenheter har du och vad skulle vara av värde att resonera om för att hålla liv...
 14. NYHET: Repetition- och fördjupningskurs i Motiverande Samtal-MI (för dig som gått grundkurs)

  Datum:
  2019-10-25 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Har du gått MI-kurs för flera år sedan? Har du kanske inte kommit igång att använda MI än? Då kanske denna kurs är något för dig! Du har möjlighet att uppdatera, repetera och fördjupa dina MI-kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Kurs...
 15. Neurologi

  Datum:
  2019-10-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus, hus 40, plan 1
  Välkommen till fortbildning på Danderyd sjukhus för specialister i allmänmedicin Stockholm Nordost. Dagens ämne är: Neurologi ...
 16. Andrologi

  Datum:
  2019-10-23 12:30 — 16:30
  Adress:
  OBS! Ny lokal. Wollmar Yxkullsgatan 25
  Allmänläkarnätverket Söder – sydost bjuder in till tema: Andrologi - Hypogonadism, doping, infertilitet ...
 17. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes med fokus på insulin

  Datum:
  2019-10-23 08:30 2019-10-24 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Denna industrioberoende kurs ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes. ...
 18. Inbjudan till fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer i primärvården

  Datum:
  2019-10-21 13:00 — 16:15
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Från och med i höst övertar APC de fortbildningsseminarier som HSF tidigare anordnat för rehabkoordinatorer. Syftet är att bidra med ökad kunskap inom ämnesområden som är särskilt viktiga i arbetet som rehabkoordinator. Vid första tillfäl...
 19. En behandlingsmodell vid obesitas för primärvården

  Datum:
  2019-10-21 09:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till denna utbildning där vi utgår från en beprövad behandlingsmodell vid Obesitas. Många personer du möter i ditt arbete har sjukdomen ofta ihop med andra sjukdomar som typ 2 diabetes, hypertoni, astma, artros mm. Vi behandlar dessa...
 20. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2019-10-19 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan eller Vretenvägen 4, Solna Strand. Se info ovan vilken adress som gäller vilket datum.
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...