Kurser

 1. Interprofessionell kurs i hjärnskaderehabilitering

  Datum:
  2019-02-13 08:30 2019-02-14 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23. Uppföljning ute hos teamen under vt 2019 med strokesamordnarna.
  Du som arbetar i neuroteam i primärvården erbjuds en kurs om senaste forskning avseende hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocessen!...
 2. Nationellt spirometrikörkort

  Datum:
  2019-02-12 09:00 2019-02-13 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 3. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2019-02-11 08:45 2019-02-13 16:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 4. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2019-02-11 08:30 2019-02-12 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Senaste åren har en snabb utveckling skett gällande behandling av typ 2 diabetes. För att uppnå individuella behandlingsmål behövs i många fall andra diabetesläkemedel utöver metformin och/eller insulin. Diabetesteamen inom primärvården ha...
 5. Fortbildning för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm på Jakobsbergs sjukhus

  Datum:
  2019-02-07 08:30 — 15:00
  Adress:
  Jakobsbergs sjukhus
  Välkommen till fortbildning för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm. Dagens ämnen är: Fys-lab(sömn), Prostata-och bröstcancer, Laborera rätt och lagom. ...
 6. Kloka Listan / Kvalitetsarbete och kvalitetsdata

  Datum:
  2019-01-31 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 7. Äldre med typ 1- och typ 2 diabetes i hemsjukvården

  Datum:
  2019-01-31 13:00 — 16:30
  Är du undersköterska och arbetar med diabetiker typ 1 eller 2 i hemsjukvården eller på mottagningen är detta ett tillfälle att fräscha upp dina kunskaper...
 8. Motiverande samtal, MI grundkurs med fortsatt handledning via Skype

  Datum:
  2019-01-31 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 9. Nätverksforum - astma/allergi & KOL, AVC område Norrtälje

  Datum:
  2019-01-30 14:00 — 16:30
  Adress:
  Norrtälje Sjukhus
  Kunskapsteam astma/ allergi/ KOL vid Akademiskt primärvårdscentrum välkomnar till Nätverksforum. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 10. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept, FaR

  Datum:
  2019-01-29 08:30 2019-01-30 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vete...
 11. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng VT 2019

  Datum:
  2019-01-28 00:00 2019-04-10 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Är du sjuksköterska/distriktssköterska som har ansvar för patienter med diabetes i primärvården, då passar denna kurs dig. Kursen ges av diabetesteamet: läkare, sjuksköterskor, dietist, fotterapeut och kurator. Syftet är att stärka dig i d...
 12. Seminarium om rehab vid Mb Parkinson (Fullbokad)

  Datum:
  2019-01-25 09:00 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Inbjudan till rehabpersonal i primärvården: Är du intresserad av att lära dig mer om rehab vid Mb Parkinson? Då är du välkommen att delta denna förmiddag med möjlighet att diskutera och ställa frågor till föreläsare och kollegor....
 13. Andrologi

  Datum:
  2019-01-24 15:00 — 17:00
  Adress:
  Läkarhuset Odenplan, Odengatan 69
  Välkommen till föreläsningar för centrala stans specialister i allmänmedicin...
 14. Unikt erbjudande 2019 för rehab-koordinatorer (REKO): 3,5 dagars grundkurs i Motiverande samtal, MI

  Datum:
  2019-01-24 09:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil med vilken du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta den egna drivkraften till förändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av samtalsstilen. Hemupp...
 15. Ortopedi - halsryggen

  Datum:
  2019-01-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Hus 40, plan 1, Danderyds sjukhus
  Välkommen till Fortbildning för specialister i allmänmedicin i Stockholm Nordost. Dagens ämne: Ortopedi - halsryggen. ...
 16. Astma och allergi

  Datum:
  2019-01-23 12:30 — 16:30
  Adress:
  Magnus Ladulåsgatan 63A
  Allmänläkarnätverket Söder –sydost bjuder in till tema: Astma och allergi. Utredning och behandling av astma hos barn. Allergiutredning hos vuxna och barn -med få allergologer inom sekundärvården, vad kan vi hantera inom primärvården. ...
 17. Kostbehandling av barn

  Datum:
  2019-01-14 08:30 2019-01-21 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa två dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Fortbildninga...
 18. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3, FULLBOKAD

  Datum:
  2018-12-12 09:00 2018-12-14 18:00
 19. Har du aktuell kompetens om kognitiv svikt och demenssjukdomar?

  Datum:
  2018-12-03 08:30 — 16:00
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A
  Basal utredning vid misstänkt demenssjukdom är viktig och det gäller att redan i ett tidigt skede uppmärksamma personer med kognitiva symtom vid deras besök i primärvården. För att uppnå detta krävs ett välfungerande teamarbete. För att u...
 20. Konsultationskurs, internat Djurönäset, delmål 13 resp. b1, FULLBOKAD

  Datum:
  2018-11-28 08:30 2018-11-30 18:00
  Adress:
  Djurönäset
  i, som håller kurserna sedan 10 år tillbaka är alla allmänläkare och utbildade handledare på Kalymnoskurserna. Vi lär ut en evidensbaserad metod för hela konsultationen, som vi själva använder i klinisk vardag. Du guidas steg för steg i at...