Kurser

 1. Välkommen till fortbildning- Kostrådgivning vid graviditetsdiabetes

  Datum:
  2018-04-16 09:00 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan plan 6. Dörr till våningsplanen är låst, vi ses i hisshallen plan 6 kl. 8.55/ 12.55
  Just nu pågår implementering av nya diagnoskriterier för graviditetsdiabetes (GDM) i Sverige och dessa kvinnor är en patientgrupp som väntas öka inom primärvården. Vi erbjuder därför nu, tillsammans med experter från GDM teamet på Serafen...
 2. Interprofessionell kurs i hjärnskaderehabilitering (Fullbokad)

  Datum:
  2018-04-11 08:30 2018-04-12 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23. Uppföljning ute hos teamen, under vt 2018 med strokesamordnarna
  Kursen har nått mer än hälften av primärvårdens neuroteam. Nu kommer den igen. Ta chansen och delta med ditt team! Du som arbetar i primärvårdens neuroteam erbjuds kursen om hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocesse...
 3. Kvalitetseftermiddag om hjärtsvikt för primärvården i Söder/sydost

  Datum:
  2018-04-10 12:30 — 16:15
  Adress:
  Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns Kaj 25 Nacka
 4. Nationellt spirometrikörkort

  Datum:
  2018-04-10 09:00 2018-04-11 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 5. Barnobesitas - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehab

  Datum:
  2018-04-10 08:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Det här är en obligatorisk utbildning för enheter med tilläggsavtal obesitas och för övriga BUMM och rehab som möter barn med obesitas. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs. Samt...
 6. Inbjudan till nätverksträff för MI-ambassadörer den 28 mars 2018

  Datum:
  2018-03-28 14:00 — 16:00
  Adress:
  St Eriks AVC/VC Fleminggatan 24
  Eftermiddagen är ett tillfälle för dig att träffa andra MI-ambassadörer och bland annat få återkoppling, i MI-anda, på inspelat samtal. Vi uppdaterar oss även om forskningen inom MI. Utrymme finns för diskussion om MI....
 7. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2018-03-19 00:00 2018-03-21 00:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 8. Munhålans sjukdomar-slemhinneförändringar

  Datum:
  2018-03-14 14:30 — 18:00
  Adress:
  Boo Vårdcentral
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nacka Värmdö. ...
 9. BVC kurs för ST läkare FULLBOKAD

  Datum:
  2018-03-14 00:00 2018-03-16 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 10. Fysisk aktivitet som behandling för barn och ungdomar

  Datum:
  2018-02-14 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Jobbar du med barn och ungdomar i landstingets hälso- och sjukvård eller i elevhälsan? På den här kursen får du kunskap i hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och behandling. Det kommer att presenteras olika metoder för hur ...
 11. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng VT 2018

  Datum:
  2018-01-29 00:00 2018-04-11 00:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 12. VESTA vårprogrammet 2018, pågående

  Datum:
  2017-12-15 00:00 2018-11-23 00:00
  VESTA är kurs i vetenskapligt projektarbete för ST läkare i allmänmedicin....
 13. VESTA höstprogrammet 2017, pågående

  Datum:
  2017-05-19 00:00 2018-05-31 00:00
 14. Problem med att skriva sjukintyg?

  Datum:
  Kontakta oss
  Adress:
  På önskad vårdcentral.
  Många läkare upplever problem med att bedöma arbetsförmåga vid långvarig smärta och skriva läkarintyg som innehåller den information Försäkringskassan behöver. Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder vårdcentralen besök där vi kommer ...
 15. Kvalitetsarbete och uppföljning av NDR-data

  Datum:
  Kontakta oss
  Nu finns det möjlighet för primärvården att få utbildning samt återkoppling avseende sina resultat från NDR, Nationella diabetesregistret, via kvalitetsansvarig sjuksköterska och kvalitetskoordinator. ...
 16. Mat och diabetes – vad är det som gäller?

  Datum:
  Kontakta oss
  Känner ni er osäkra på vad ni ska säga till era patienter? Vi kommer gärna till er vårdcentral måndagar till onsdagar och pratar 60 minuter om mat och diabetes. ...
 17. Äldre med diabetes

  Datum:
  Kontakta oss
  I hemsjukvård och särskilda boenden möter vårdpersonalen både personer med typ 1- och typ 2-diabetes. Det nya vårdprogrammet från SKL tar upp rekommendationer och målsättning för vård, behandling och uppföljning av denna patientgrupp. ...
 18. Fotstatus – hur gör man?

  Datum:
  Kontakta oss
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år. Vi erbjuder en introduktion i hur man gör en enkel fotstatus....
 19. Motiverande samtal, MI – vad är det?

  Datum:
  Kontakta oss
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Vi kommer ut till er och låter er prova på denna metod....
 20. Motiverande samtal för primärvårdsdietister - introduktion/handledning

  Datum:
  Kontakta oss
  Nu kan du som är primärvårdsdietist välja mellan att få en inblick i Motiverade samtal eller få en chans att upprätthålla din MI-kompetens....