Kurser

 1. Nätverksforum - astma/allergi & KOL. Tema: Nutrition vid KOL

  Datum:
  2019-09-18 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Nätverksforumen är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Målgruppen är samtliga professioner som träffar patienter med astma och KOL i primärvården. På forumet är du välkommen att diskutera egna fall och spirometrikurvo...
 2. Palliativ vård i primärvården

  Datum:
  2019-09-18 12:30 — 16:30
  Adress:
  OBS! Ny lokal. Wollmar Yxkullsgatan 25
  Allmänläkarnätverket Söder – sydost bjuder in till tema: Palliativ vård i primärvården - Praktisk tillämpning och samverkan med specialiserad palliativ vård. ...
 3. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2019-09-16 09:00 2019-09-19 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 4. Våld i nära relationer

  Datum:
  2019-09-11 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Fortbildningsseminarium för kuratorer i primärvård. Under eftermiddagen kommer vi att få tillfälle att förnya och fördjupa våra kunskaper kring våld i nära relationer. Vi kommer även att ha interaktiva diskussioner runt egna erfarenheter o...
 5. Behandling av barn och ungdomar med obesitas

  Datum:
  2019-09-11 08:30 2019-09-12 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med obesitas, i vården, BUMM, PV-rehab, VC, BVC och elevhälsan. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs. ...
 6. Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad)

  Datum:
  2019-09-10 09:00 2019-09-11 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 7. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2019-09-09 08:30 2019-09-10 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Senaste åren har en snabb utveckling skett gällande behandling av typ 2 diabetes. För att uppnå individuella behandlingsmål behövs i många fall andra diabetesläkemedel utöver metformin och/eller insulin. Diabetesteamen inom primärvården ha...
 8. Workshops för dietister som arbetar med barn

  Datum:
  2019-09-06 13:30 — 15:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vid tre tillfällen per termin träffas vi i mindre grupp och arbetar praktiskt kring olika teman. ...
 9. Gruppbehandling för patienter med sömnbesvär

  Datum:
  2019-09-05 09:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Möter du patienter som har svårt att sova? På denna kurs får du evidensbaserade verktyg för att stödja patienter att hitta strategier som kan hjälpa dem att sova, må och fungera bättre i vardagen och minska deras behov av sömnmedel. Kursen ...
 10. Seminarium bas för rehabkoordinatorer i primärvård

  Datum:
  2019-09-02 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  En utvecklad samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är betydelsefull och bidrar till att få ett helhetsperspektiv på patientens behov. Rehabkoordinering möjliggör en effektiv sjukskrivningsprocess där sjukskrivning ordineras t...
 11. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2019

  Datum:
  2019-09-02 00:00 2019-09-05 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 12. FaR-ledare för barn och unga

  Datum:
  2019-08-28 17:30 — 20:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du leda barn och unga till ett aktivt, rörligt och friskt liv? Vill du bli FaR-ledare för dem? Region Stockholm vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och ungdomar som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjuder vi i...
 13. Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2019

  Datum:
  2019-08-26 09:00 0000-00-00 00:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs passa dig! Kursens syft...
 14. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2019-08-22 17:30 2019-09-05 20:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan eller Vretenvägen 4, Solna Strand. Se info ovan vilken adress som gäller vilket datum.
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 15. Motiverande samtal MI-grundkurs med fortsatt handledning via Skype FULLBOKAD

  Datum:
  2019-08-22 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 16. Våld i nära relationer

  Datum:
  2019-08-21 13:30 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus, hus 40, plan 1
  Välkommen till fortbildning på Danderyd sjukhus för specialister i allmänmedicin Stockholm Nordost. Dagens ämne är: Våld i nära relationer. ...
 17. Nätverksträffar Kostbehandling av barn

  Datum:
  2019-06-28 14:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kom och träffa dietistkollegor från primärvården och diskutera nutritionsbehandling av barn. Vi utgår från ett specifikt tema varje träff och går igenom nya rön, patientfall och material. Det är ett tillfälle för fortbildning och erfarenh...
 18. Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården - 7,5 högskolepoäng 2019

  Datum:
  2019-05-07 00:00 0000-00-00 00:00
  Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp....
 19. Nätverksträffar MI 2019

  Datum:
  2019-04-12 14:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Uppdatering om MI utifrån senaste forskning, och information om projekt bl.a ...
 20. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng VT 2019

  Datum:
  2019-01-28 00:00 2019-01-31 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Är du sjuksköterska/distriktssköterska som har ansvar för patienter med diabetes i primärvården, då passar denna kurs dig. Kursen ges av diabetesteamet: läkare, sjuksköterskor, dietist, fotterapeut och kurator. Syftet är att stärka dig i d...