Kurser

 1. Nätverksträff för förskrivare av FaR och aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2018-11-21 15:00 — 18:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vilka positiva effekter finns med att träna tillsammans och också få socialt stöd och samvaro för att få till en träning? Vi har bjudit in Cecilia Åkesdotter från GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) för att prata om motivation, självfö...
 2. Hur gick det sen?

  Datum:
  2018-11-21 13:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Inbjudan till dig som deltagit i någon av de Arbetsförmåge-bedömningskurser som arrangerats av Akademiskt primärvårdscentrum. Under en eftermiddag kommer du att få möjlighet att tillsammans med erfarna kollegor diskutera bedömning av arbetsf...
 3. Utvärdera och bedöma fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2018-11-19 08:30 2018-11-20 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...
 4. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2018-11-16 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 5. Graviditetsrelaterad bäcken- och ryggsmärta

  Datum:
  2018-11-16 08:30 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels Allé 23
  Denna grundkurs vänder sig till fysioterapeuter inom primärvård som vill börja arbeta med gravida kvinnor som besväras av bäcken- och ryggsmärta...
 6. Fortbildning kring sjukskrivning för psykosociala resurser (Fullbokad, fler tillfällen kommer under våren)

  Datum:
  2018-11-15 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Utbildningen riktar sig till psykologer, kuratorer och psykoterapeuter som träffar sjukskrivna patienter i primärvården. Sjukskrivningarna har under senaste åren kraftigt ökat när det gäller psykiska diagnoser. Ni träffar många av dessa pati...
 7. Akademiskt primärvårdscentrum välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL

  Datum:
  2018-11-14 14:00 — 16:30
  Adress:
  S:t Eriks akademiska vårdcentral
  Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 8. Prostatacancer

  Datum:
  2018-11-14 12:30 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus.
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nordost. ...
 9. Osteoporos

  Datum:
  2018-11-14 12:30 — 16:30
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nacka Värmdö....
 10. Sjukskrivningens praktik, delmål b4, FULLBOKAD

  Datum:
  2018-11-06 00:00 2018-11-07 00:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 11. Levnadsvanor – att förebygga sjukdom och förbättra prognos genom vägledande och motiverande samtal. Delmål b2

  Datum:
  2018-11-06 00:00 2018-11-07 00:00
  Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga: 90 % av all diabetes 80 % av alla hjärtinfarkter 30 % av all cancer Vi är glada över att kunna erbjuda den här viktiga kursen för första gången. Övergripande syftet är, säkra att lärandemål b2...
 12. Välkommen höstens PV-dag

  Datum:
  2018-10-23 09:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Till denna nätverksträff bjuds alla primärvårdsdietister i SLL/SLSO in. Dagen börjar med att handla om förskrivning av hjälpmedel i hemmet och på eftermiddagen byter vi fokus till kost vid mag-tarmproblematik. Kom och träffa andra primärvå...
 13. 2-dagars kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål

  Datum:
  2018-10-23 00:00 2018-10-24 00:00
  Adress:
  Norra Latin Stockholm
  Enligt målbeskrivningen för nivå B5 inom området palliativ medicin för ST-läkare. Den specialistkompetenta läkaren ska · kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård i livets slutskede · kunna genomföra brytpunktssamtal med patie...
 14. KVAST Kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin delmål 19 respektive a5 (FULLBOKAD)

  Datum:
  2018-10-08 00:00 2018-10-12 00:00
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...
 15. BVC kurs för ST läkare delmål 6 resp. c6 FULLBOKAD

  Datum:
  2018-10-03 08:30 2018-10-05 16:30
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 16. Grundkurs i gynekologi och obstretik (FULLBOKAD)

  Datum:
  2018-09-17 00:00 2018-09-19 00:00
  Kursen ger en introduktion i basal gynekologi och obstetrik för ST läkare i allmänmedicin som ännu inte gjort någon sidotjänstgöring i ämnet. Det är tänkt att man deltar i kursen i nära anslutning till att man påbörjar tjänstgöringen. ...
 17. Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2018

  Datum:
  2018-08-28 09:00 0000-00-00 00:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs passa dig! Kursens syft...
 18. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2018

  Datum:
  2018-08-27 00:00 2018-11-07 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka dig i din yrkesro...
 19. Allt du behöver veta om ST i allmänmedicin En dag för verksamhetschefer

  Datum:
  2018-04-17 00:00 — 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
 20. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng VT 2018

  Datum:
  2018-01-29 00:00 2018-04-11 00:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...