Kurser

 1. BVC kurs för ST läkare delmål 6 resp. c6, FULLBOKAD

  Datum:
  2020-04-01 08:30 2020-04-03 16:00
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 2. Diabetes och munhälsa

  Datum:
  2020-04-01 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Munnen är en del av kroppen och vi behöver uppmärksamma sambandet mellan riskfaktorer i munnen och sjukdomar kopplat till denna risk. Långvarig inflammation i tandköttet kan leda till diabetes och vid redan diagnostiserad diabetes kan inflammati...
 3. Träffar du patienter med ME/CFS? Välkommen på workshop!

  Datum:
  2020-03-31 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  På denna workshop har du möjlighet att diskutera patientfall tillsammans med specialister inom området och kollegor från olika yrkeskategorier i primärvården....
 4. Motiverande samtal MI Skype - Kollegial handledning

  Datum:
  2020-03-27 14:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs och vill upprätthålla och utveckla sina MI-färdigheter. Under våren erbjuder vi två fristående handledningstillfällen via Skype, som du kan anmäla dig till. Välj själv h...
 5. Neurologi i primärvården

  Datum:
  2020-03-25 12:30 — 16:30
  Adress:
  Usine, Södermalmsallén 36-38
  Allmänläkarnätverket Söder –sydost bjuder in till tema: Neurologi i primärvården ...
 6. Gruppbehandling för patienter med sömnbesvär

  Datum:
  2020-03-25 09:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Möter du patienter som har svårt att sova? På denna kurs får du evidensbaserade verktyg för att stödja patienter att hitta strategier som kan hjälpa dem att sova, må och fungera bättre i vardagen och minska deras behov av sömnmedel. Kursen ...
 7. Take my breath away

  Datum:
  2020-03-25 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Kunskapsteamet astma/allergi/KOL vid APC bjuder till fortbildning för personal i Region Stockholm på Godkända astma/KOL-mottagningar....
 8. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3, FULLBOKAD

  Datum:
  2020-03-25 08:30 2020-03-27 16:30
  Adress:
  Victory Hotel, Lilla Nygatan 5, Stockholm
 9. Att bedöma-behandla och träna personer med spasticitet eller annan muskeltonus

  Datum:
  2020-03-25 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  För arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Primärvårdsrehab, som möter personer efter stroke/förvärvad hjärnskada! Vad är viktigt att bedöma, behandla för att hitta rätt väg i fortsatt träning/behandling? ...
 10. Workshops för dietister som arbetar med barn

  Datum:
  2020-03-23 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vid tre tillfällen per termin träffas vi i mindre grupp och arbetar praktiskt kring olika teman. ...
 11. Barnneurologi

  Datum:
  2020-03-19 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 12. Cancer i primärvården

  Datum:
  2020-03-18 13:30 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus
  Välkommen till fortbildning på Danderyd sjukhus för specialister i allmänmedicin Stockholm Nordost. Dagens ämne är: Cancer i primärvården ...
 13. Sjukskrivningar – en möjlig uppgift för vårdcentralen?!

  Datum:
  2020-03-18 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Seminarium för chefer med fokus på försäkringsmedicin och dess tillämpning Hur sjukskrivningsuppdraget organiseras har stor betydelse för arbetsmiljön på en vårdcentral. Kunskapsteamet erbjuder en halvdag om försäkringsmedicin för chefer....
 14. Motiverande samtal MI- Handledning en del av våra MI kurser

  Datum:
  2020-03-17 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  För att få ditt kursintyg från våra MI kurser behövs deltagande vid två handledningstillfällen. Om du av olika anledningar inte kunnat delta på dessa under din MI kurs erbjuder vi dig möjligheten att ta igen detta moment vid två uppsamlings...
 15. Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad)

  Datum:
  2020-03-17 09:00 2020-03-18 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 16. Motiverande Samtal MI kurs för kontaktsjuksköterskor – Akademiskt Primvårdscentrum i samarbete med RCC

  Datum:
  2020-03-16 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Som kontaktsjuksköterska är samtalet med patienten ett viktigt verktyg. Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsstil för att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar. Kursens syfte är att ge dig ve...
 17. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2020-03-13 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 18. Nätverksträff- Rehabiliteringskedjan stroke för arbetsterapeuter

  Datum:
  2020-03-12 13:30 — 16:00
  Adress:
  CAMM - Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, entré mellan TeamOlmed och Max, ½ trappa upp, ta hissen på höger sida
  Är du arbetsterapeut och möter patienter med stroke i ditt arbete? Missa inte nästa nätverksträff onsdagen den 12 mars. Nätverket är ett effektivt sätt att samverka, kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar. ...
 19. Regiondag för melanom 2020

  Datum:
  2020-03-12 13:00 — 16:15
  Adress:
  Centralen 7A, Vasagatan 7
  Regiondag för melanom i samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC), Vårdprogramgruppen för melanom och Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Möjlighet finns att delta via livestreaming, anmäl dig då genom mejl till helena.nosko@sll.se och skr...
 20. Levnadsvanor – prevention och behandling genom motiverande samtal. Delmål b2

  Datum:
  2020-03-12 08:30 — 16:30
  Hälsosamma levnadsvanor kan enligt WHO förebygga 80% av all kranskärlssjukdom och stroke, 30 % av all cancer och kan även förebygga och fördröja utvecklingen av typ 2 diabetes. Ohälsosamma levnadsvanor, såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol,...