Kurser

 1. Fortbildning för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm på Jakobsbergs sjukhus

  Datum:
  2019-04-04 08:30 — 15:00
  Adress:
  Jakobsbergs sjukhus
  Välkommen till fortbildning för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm. Dagens ämnen är: Närakuter, Tuberkulos, Endokrinologi (tyngdpunkt thyroidea) ...
 2. Fortbildningseftermiddag om Hypertoni (FULLBOKAD)

  Datum:
  2019-04-03 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan
  Fräscha upp dina kunskaper om hypertoni samt vikten av att ta blodtryck på rätt sätt...
 3. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes med fokus på insulin

  Datum:
  2019-04-03 00:00 2019-04-04 00:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Denna industrioberoende kurs ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes. ...
 4. FaR-ledare för barn och unga

  Datum:
  2019-04-02 17:30 — 20:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du leda barn och unga till ett aktivt, rörligt och friskt liv? Vill du bli FaR-ledare för barn? Stockholms läns landsting vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och unga som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjud...
 5. Margareta Grauers föreläser om sår (Fullbokad)

  Datum:
  2019-04-02 13:30 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Kursen vänder sig till dig som vårdar patienter med bensår och trycksår. Det är en utmaning att kunna hjälpa dessa patienter på bästa sätt och evidensbaserat. Kom och lyssna på Margareta Grauers som har lång erfarenhet och gedigen kunskap ...
 6. Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2019-04-02 08:30 2019-04-03 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...
 7. Kostbehandling av barn

  Datum:
  2019-04-02 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa två dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Fortbildninga...
 8. Läkemedelsberoende och terapi - fortbildningsseminarium för kuratorer i primärvård.

  Datum:
  2019-03-28 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan
  Per Konradsson arbetar med Iatrogent substansberoende, dvs patienter som utvecklat ett beroende av förskrivna läkemedel (främst bensodiazepiner och opioider). Han kommer att utifrån aktuell forskning och egna erfarenheter och ge en kort orienteri...
 9. Kombinerad FaR-kurs och Certifiering för idrottsföreningar

  Datum:
  2019-03-27 17:00 — 21:00
  Adress:
  Stockholmsidrottens kansli, Vretenvägen 4
  Region Stockholm tillsammans med Stockholmsidrotten vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn, ungdomar och vuxna som får FaR – Fysisk aktivitet på Recept. Därför bjuder vi in föreningslivet till ledarutbildning och certifiering av f...
 10. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2019-03-27 08:30 2019-03-28 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forskning visar att vuxna med diabetes som deltagit i gruppträffar med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 ...
 11. Att bedöma-behandla och träna personer med spasticitet eller annan muskeltonus

  Datum:
  2019-03-27 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  För arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Primärvårdsrehab, som möter personer efter stroke/förvärvad hjärnskada! Vad är viktigt att bedöma, behandla för att hitta rätt väg i fortsatt träning/behandling? ...
 12. Nationellt spirometrikörkort

  Datum:
  2019-03-26 09:00 2019-03-27 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 13. Fysiologiska undersökningar av hjärtat

  Datum:
  2019-03-21 15:00 — 17:00
  Adress:
  Läkarhuset Odenplan, Odengatan 69
  Välkommen till föreläsningar för centrala stans specialister i allmänmedicin...
 14. Astma och allergi hos barn

  Datum:
  2019-03-21 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 15. Välkommen till nätverksträff om äldremottagningar i primärvården

  Datum:
  2019-03-21 13:30 — 16:30
  Adress:
  HSF, Hantverkargatan 11B
  Syftet med denna nätverksträff är att inspirera och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte i kollegiala samtal kring äldremottagningar. ...
 16. Regiondag för melanom

  Datum:
  2019-03-21 13:00 — 16:15
  Adress:
  Norrtullsgatan 6 (Odenplan 7A)
  Regiondag för melanom i samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC), Vårdprogramgruppen för melanom och Akademiskt primärvårdscentrum (APC), ...
 17. Fysisk aktivitet på Recept, FaR Fördjupningskurs

  Datum:
  2019-03-21 08:00 — 12:00
  Adress:
  Roslagens sjukhus Hamnvägen 761 32 Norrtälje
  Fördjupningskurs i FaR-metoden i Norrtälje. Kursen riktar sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som skrivit FaR till patienter alternativt som gått introduktionskurs i FaR. ...
 18. Nyheter från SMITTSKYDD och STRAMA

  Datum:
  2019-03-20 13:30 — 16:30
  Adress:
  Hus 40, plan 1, Danderyds sjukhus
  Välkommen till Fortbildning för specialister i allmänmedicin i Stockholm Nordost. Dagens ämne: Nyheter från SMITTSKYDD och STRAMA ...
 19. Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

  Datum:
  2019-03-19 08:30 2019-03-22 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar på BUMM och BVC. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstil...
 20. Nätverksträff- Rehabiliteringskedjan stroke för arbetsterapeuter

  Datum:
  2019-03-18 13:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Är du arbetsterapeut och möter patienter med stroke i ditt arbete? Missa inte nästa nätverksträff onsdagen den 18 mars. Nätverket är ett effektivt sätt att samverka, kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar. ...