Kurser

 1. Levnadsvanor – att förebygga sjukdom och förbättra prognos genom vägledande och motiverande samtal, Delmål b2, FULLBOKAD

  Datum:
  2019-10-17 00:00 — 00:00
  Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga: 90 % av all diabetes 80 % av alla hjärtinfarkter 30 % av all cancer Vi är glada över att kunna erbjuda den här viktiga kursen för första gången. Övergripande syftet är, säkra att lärandemål b2...
 2. Att se verkligheten – teamrehabilitering för personer med synstörningar

  Datum:
  2019-10-16 13:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Förändringar av synförmågan efter stroke/förvärvad hjärnskada är vanligt. Vilka störningar finns och hur behandlar vi dem? ...
 3. Sjukskrivningskunskap för allmänläkare

  Datum:
  2019-10-16 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Seminarium med fokus på försäkringsmedicinska grunder och dess tillämpning. I syfte att belysa de komplexa frågeställningar sjukskrivande läkare ställs inför och lyfta fram förhållningssätt som kan underlätta bjuder Akademiskt primärvå...
 4. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3, FULLBOKAD

  Datum:
  2019-10-16 08:30 2019-10-18 16:30
  Adress:
  Saturnus Konferens Hornsgatan 15, Stockholm
 5. Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  Datum:
  2019-10-14 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre anvä...
 6. Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

  Datum:
  2019-10-14 08:30 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar på BUMM och BVC. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstil...
 7. Äldre med psykisk ohälsa – en viktig kurs för dig som distriktssköterska

  Datum:
  2019-10-10 09:00 — 16:30
  Adress:
  Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69
  Trots att psykisk ohälsa som depression och ångest är vanligt bland äldre personer, får de inte alltid den vård som de har behov av. Du som distriktssköterska har en viktig roll i att uppmärksamma psykisk ohälsa.I en helt ny kurs får du lä...
 8. Motiverande Samtal MI-extra tillfällen till handledning inom MI grundkurserna

  Datum:
  2019-10-08 14:00 — 16:30
  Till dig som gått MI grundkurs men missat handledningstillfället av ditt MI samtal och därför bara blev nästan klar. Nu har du en unik möjlighet att få ditt intyg och bli godkänd. Vi erbjuder två tillfällen att välja mellan under hösten. ...
 9. KVAST Kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin delmål 19 respektive a5

  Datum:
  2019-10-07 00:00 2019-10-11 00:00
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...
 10. Hälsofrämjande dagen (Fullbokad)

  Datum:
  2019-10-01 08:30 — 16:00
  Adress:
  Landstingshuset, Hantverkargatan 45. OBS! Ingång på baksidan av huset. T-bana: Rådhuset
  Akademiskt primärvårdscentrum bjuder in till en inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan samtala om och stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion...
 11. Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

  Datum:
  2019-09-27 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, plan 4
  Undernäring är ett vanligt problem bland äldre, särskilt bland dem med flera sjukdomar. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna geno...
 12. Grundkurs i Motiverande samtal-MI för dig som REKO 3 dagar

  Datum:
  2019-09-19 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan. Vi möts vid hissarna plan 6 strax före 9.00
  Paketerbjudande! Välkommen till denna kostnadsfria grundkurs i MI med inkluderande handledning som pågår under 12 månader efter avslutad grundkurs. Detta sker vid 4 tillfällen a 2-3 timmar/gång i syfte att upprätthålla /utveckla förmågan o...
 13. Workshops för dietister som arbetar med barn

  Datum:
  2019-09-06 13:30 — 15:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vid tre tillfällen per termin träffas vi i mindre grupp och arbetar praktiskt kring olika teman. ...
 14. Gruppbehandling för patienter med sömnbesvär

  Datum:
  2019-09-05 09:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Möter du patienter som har svårt att sova? På denna kurs får du evidensbaserade verktyg för att stödja patienter att hitta strategier som kan hjälpa dem att sova, må och fungera bättre i vardagen och minska deras behov av sömnmedel. Kursen ...
 15. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2019

  Datum:
  2019-09-02 00:00 2019-09-05 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 16. Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2019

  Datum:
  2019-08-26 09:00 0000-00-00 00:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs passa dig! Kursens syft...
 17. Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården - 7,5 högskolepoäng 2019

  Datum:
  2019-05-07 00:00 0000-00-00 00:00
  Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp....
 18. Nätverksträffar MI 2019

  Datum:
  2019-04-12 14:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Uppdatering om MI utifrån senaste forskning, och information om projekt bl.a ...
 19. BVC kurs för ST läkare delmål 6 resp. c6

  Datum:
  Kontakta oss
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 20. Interprofessionell kurs i hjärnskaderehabilitering

  Datum:
  Kontakta oss
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23. VT 2020 2 dagar, samt uppföljning av kunskapsteamet ute hos teamen under VT 2020.
  Du som arbetar i neuroteam i primärvården erbjuds en kurs om senaste forskning avseende hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocessen!...