Kurser

 1. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Nordost och nordväst. Tema: Spirometri, tolkning, inställningar, utförande

  Datum:
  2020-03-11 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Nordost och nordväst. Tema: Spirometri, tolkning, inställningar, utförande. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 2. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Sydost och sydväst. Tema: Spirometri, tolkning, inställningar, utförande (FULLBOKAD)

  Datum:
  2020-03-10 14:00 — 16:30
  Adress:
  Liljeholmens Akademiska Vårdcentral
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Sydost och sydväst. Tema: Spirometri, tolkning, inställningar, utförande. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 3. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2020-03-09 09:00 2020-03-12 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 4. Välkommen till utbildning i levnadsvanor (FULLBOKAD)

  Datum:
  2020-03-09 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Under två dagars utbildning går vi igenom evidensen och senaste nytt om de fyra levnadsvanorna alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Du får även verktyg för att arbeta strukturerat med levnadsvanor baserat på det uppdaterade Regionala vård...
 5. Välkommen till regionalt nätverksforum för rehabkoordinatorer i primärvård

  Datum:
  2020-03-04 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Regionalt nätverksforum är ett forum där ni som rehabkoordinatorer i primärvården får möjlighet att träffa varandra och för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog. Fokus för denna eftermiddag är fackets roll vid arbetslivsinrikta...
 6. Våld i nära relationer – föreläsning och workshop för barnmorskor

  Datum:
  2020-03-04 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Ungefär 7% av befolkningen utsätts varje år för våld i en nära relation. Att utsättas för våld i nära relation har ofta allvarlig påverkan på både den psykiska och fysiska hälsan. Våld är dock sällan den explicita orsaken till att m...
 7. Äldre med psykisk ohälsa – en viktig kurs för dig som distriktssköterska

  Datum:
  2020-02-18 09:00 — 16:00
  Adress:
  18-19/2 Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69. 24/3 Solnavägen 1 E, sal Ljung
  Trots att psykisk ohälsa som depression och ångest är vanligt bland äldre personer, får de inte alltid den vård som de har behov av. Du som distriktssköterska har en viktig roll i att uppmärksamma psykisk ohälsa.I en helt ny kurs får du lä...
 8. Grundkurs i gynekologi och obstretik

  Datum:
  2020-02-17 08:30 2020-02-19 16:30
  Kursen ger en introduktion i basal gynekologi och obstetrik för ST-läkare i allmänmedicin som ännu inte gjort någon sidotjänstgöring i ämnet. Det är tänkt att man deltar i kursen i nära anslutning till att man påbörjar tjänstgöringen. ...
 9. Handledarkurs för distriktsläkare, FULLBOKAD

  Datum:
  2020-02-03 08:45 2020-02-05 17:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 10. Motiverande samtal-MI grundkurs

  Datum:
  2020-01-30 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 11. Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och ungdomar

  Datum:
  2020-01-29 08:45 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du lära dig använda Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och öva på bemötande och samtal som främjar fysisk aktivitet? Vill du skaffa dig kunskap om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) för barn? Då ...
 12. Motiverande samtal MI - 3 dagars kurs för rehab-koordinatorer (REKO) med fortsatt handledning under 12 månader

  Datum:
  2020-01-23 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Erbjudande våren 2020 för rehab-koordinatorer (REKO). Är du intresserad av samtal men känner du att du saknar verktyg/metod för att motivera patienter till att återgå till arbete/sysselsättning vid sjukskrivning ? Då kan denna kurs vara någ...
 13. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng VT 2020

  Datum:
  2020-01-20 00:00 2020-01-23 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Är du sjuksköterska/distriktssköterska som har ansvar för patienter med diabetes i primärvården, då passar denna kurs dig. Kursen ges av diabetesteamet: läkare, sjuksköterskor, dietist, fotterapeut och kurator. Syftet är att stärka dig i d...
 14. Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

  Datum:
  2020-01-17 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Undernäring är ett vanligt problem bland äldre, särskilt bland dem med flera sjukdomar. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna geno...
 15. Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården - 7,5 högskolepoäng

  Datum:
  2020-01-16 00:00 0000-00-00 00:00
  Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp....
 16. Astma och KOL för primärvården (OBS! Inställd)

  Datum:
  2019-12-12 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 17. Start för tobaksnätverket i Region Stockholm

  Datum:
  2019-11-28 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan Hitta hit: Buss 3, 6, 77 hpl. Torsplan Pendeltåg: Odenplan Tunnelbana: S:t Eriksplan
  Välkommen till första uppstartsträffen! Nätverket drivs i samarbete mellan Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Akademiskt primärvårdscentrum (APC) och ska verka för att minska rökningen i länet. ...
 18. KVAST Kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin delmål 19 respektive a5

  Datum:
  2019-10-07 00:00 2019-10-11 00:00
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...
 19. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2019

  Datum:
  2019-09-02 00:00 2019-09-05 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 20. Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2019

  Datum:
  2019-08-26 09:00 0000-00-00 00:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs passa dig! Kursens syft...