När vikten väger över - och leder till ohälsa


Vill ni fortsätta att utveckla ert arbete för patienter med övervikt/fetma? Då är denna utbildning rätt för er arbetsplats. Alla får kunskap om behandling av övervikt/fetma och några blir framtida HPÖ-samordnare. Som HPÖ-samordnare får du sex utbildningstillfällen under ett halvår och du blir behörig att föra rådgivande samtal på området rådgivning avseende mat och fysisk aktivitet. Du kommer även att erbjudas fortlöpande uppdatering genom nyhetsbrev och nätverksmöten med andra HPÖ-samordnare i Stockholms läns landsting.

Utbildningen vänder sig till legitimerad vårdpersonal, gärna flera yrkesgrupper från samma vårdenhet

Kursdatum och tid:
Det är 6 st kurstillfällen:
7/2 kl.13-17
19/3 kl.13-17
23/4 kl.13-17
23/5 kl.13-17
13/6 kl. 13-17
17/9 kl.13-17

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Målgrupp:
Annat
Innehåll:
• Behandling av övervikt/fetma
• Vetenskapligt stöd för mat- och rörelsevanor – bli trygg i din rådgivning.
• Verktyg som underlättar för dig i arbetet med patienten.
• Fysisk aktivitet vid behandling av övervikt/fetma (inkl. metoden FaR).
• Stöd till implementering av regionala vårdprogrammet övervikt/fetma.

Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• känna till handlingsprogrammet för övervikt och fetma (HPÖ) och tillämpa regionala vårdprogrammet övervikt/fetma (RVP).
• tillämpa fysisk aktivitet i behandling av övervikt/fetma och känna till metoden fysisk aktivitet på recept (FaR).
• förstå betydelsen av motiverande samtalsteknik vid beteendeförändring.
• känna till evidensen för hälsosamma mat- och rörelsevanor och kunna föra samtal på rådgivande nivå (Socialstyrelsen).
• ha underlag för att arbeta strukturerat på arbetsplatsen.

Kostnad:
Kostnadsfri (Gäller för anställda inom Stockholms Läns, se nedan)
Arrangör:
Projektet för implementering av HPÖ och FaR i SLL samt APC
Kontaktperson:
Sofia Trygg Lycke, vårdutvecklingsledare, barnsjuksköterska, e-post: sofia.trygg-lycke@sll.se, tfn: 072-520 12 63. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Skelört
Antal platser:
20
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal anställda i kommunen i Stockholms län. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer