Introduktion i Motiverande samtal, MI


Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Kursen kan vara till hjälp och stöd i bl.a. bemötande, arbete i reception, hemsjukvård och mottagning.
Syftet är att inspirera och ge dig verktyg för praktisk tillämpning av samtalsstilen där du kan hjälpa patienten att uppmärksamma problem och att hitta egen drivkraft till förändring.

Kursdatum och tid:
15/2 kl. 9-16

Målgrupp: Undersköterskor
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor
Målgrupp:
Undersköterska
Innehåll:
• Teori, förhållningssätt och teknik
• Praktiska övningar
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Kunna tillämpa delar av samtalsstilen som underlättar arbetet i reception, hemsjukvård och mottagning
• Kunna tillämpa MI verktyg
• Kunna tillämpa MI förhållningssätt och MI anda
Föreläsare:
Susanne Hellström, vårdutvecklingsledare vid Akademiskt Primärvårdscentrum och utbildare i MI. Medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Marie Hjerpe, undersköterska och
vårdutvecklingsledare vid
Akademiskt Primärvårdscentrum
Kostnad:
Kostnadsfri
I avgiften ingår:
Kaffe x 2 med smörgås fm och annat tilltugg em
Kontaktperson:
Susanne Hellström, tfn: 073-962 76 27,
e-post: susanne.m.hellstrom@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.