Träning vid Neurologisk Rehabilitering


Två dagars kurs i doserad träning som medicinsk träningsterapi (MTT).


Kursdatum och tid:
19-20/10, kl. 8:30-16:30
Målgrupp: Fysioterapeuter/sjukgymnaster inom primärvård SLL, neuroteam prioriteras.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Rörelseorganen, Smärta, Rehabilitering, Stroke/förvärvad hjärnskada
Målgrupp:
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
Syfte: Att erhålla fördjupad kunskap i medicinsk träningsterapi (MTT) vid neurologisk rehabilitering vid olika sjukdomar/skador i nervsystemet.
Lärandemål:
• Att kunna forma ett optimalt träningsprogram för patienter med stroke, MS, Parkinson
• Att ha kunskap om hur olika patient kategorier med neurologiska diagnoser ska träna
• Att kunna skillnaden mellan styrke- och uthållighetsträning och träning som smärtmodulering
Föreläsare:
Tom Arlid Torstensen, B Sc (Hons), leg fysioterapeut, MSc, Spec i manuell terapi MNFF (OMT steg 3), Holten institute AB, Lidingö, doktorand Karolinska Institutet.
Agneta Siebers, MSc, leg sjukgymnast, Rehabmedicinska kliniken, Jönköping

Kostnad:
3700 kr exklusive moms
I avgiften ingår:
Kursbok, artiklar, fika och lunch båda kursdagarna.
Kontaktperson:
Mer info: Carmen Wärlinge, e-post: carmen.warlinge@sll.se, tfn 072-524 82 79
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-612 05 05
Adress:
Lidingö primärvårdsrehabilitering, Högsätravägen 2, Lidingö
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan

Bifogade filer