ME/CFS – forskning och framtid (INSTÄLLD)


ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos. Under denna kvällsföreläsning får du ökad kunskap om ME/CFS, aktuell forskning, samt möjlighet att diskutera omhändertagande av patientgruppen med forskare från Karolinska institutet och Uppsala universitet samt specialister från Stora Sköndals ME/CFS-mottagning och Brageé kliniker ME- Center.

Kursdatum och tid:
12/5, kl. 17:15-20
Målgrupp: Alla yrkesverksamma inom Hälso- och sjukvård i Region Stockholm

Föreläsningsstart 18:00
Lättare förtäring serveras mellan 17:15 – 18:00
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
ME/CFS
Föreläsare:
Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi/neurokemi, Uppsala Universitet
Petter Brodin, forskare inom immunologi, specialist i pediatrik, Karolinska Institutet och NKS
Per Julin, forskare och specialist i rehabiliterings medicin
Kent Nilsson, specialist i allmänmedicin, Bragée ME-Center
Ewa Wadhagen Wedlund, leg arbetsterapeut Stora Sköndals ME-mottagning
Moderator: Anna Lindquist, Specialist i allmänmedicin/verksamhetschef Salems och Tumba Vårdcentral
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av johanna.wallensten@sll.se
Adress:
Svenska läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10
Rum:
Karolina Widerströmsalen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka plats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se