BONK – Barnobesitasnätverket


Nätverk för dig som arbetar med behandling av Barnobesitas på Barnläkarmottagning (Bumm) eller Primärvårdsrehab (PVR).
Det här är en möjlighet för dig som arbetar med behandling av Barnobesitas att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Det spelar ingen roll om din mottagning har tilläggsuppdraget barnobesitas eller inte. Det viktiga är att du träffar barn och ungdomar med obesitas och deras vårdnadshavare, och vill utveckla ditt och din mottagnings arbete. Vi planerar att träffas en gång per termin men det går bra att vara med vid enstaka tillfällen.
På grund av Covid-19 epidemin kan träffen eventuellt komma att arrangeras digitalt. Länk att ansluta med skickas då på mail ca 2 veckor innan.

Kursdatum och tid:
5/11, kl. 13-16:30
Målgrupp: Alla yrkesgrupper på Bumm och PVR.
Sista anmälningsdag 22/10
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Obesitas
Innehåll:
• Workshop med övningar och diskussioner
• Föreläsning på aktuellt ämne
Lärandemål:
• Nätverkande med kollegor i syfte att utveckla den egna mottagningens
Barnobesitasbehandling
Föreläsare:
Pernilla Danielsson Liljeqvist, PhD och Leg barnsjuksköterska berättar om BORIS och sin senaste forskning gällande Barnobesitas
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Anna Bohlin
tfn 0733967496 eller e-post: anna.bohlin@sll.se
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Saffran
Administratör:
Lena Olsson