Hälsofrämjande dagen 2020


Levnadsvanor och psykisk hälsa.
Akademiskt primärvårdscentrum (APC) bjuder in till en inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan samtala om och stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion. Covid-19: Om det fortfarande finns restriktioner för att träffas i stora grupper kommer Hälsofrämjande dagen sändas digitalt.

Kursdatum och tid:
29/9, kl. 9-16:15
Målgrupp: Alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm
Anmäl dig senast 11/9
.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Psykisk Hälsa
Innehåll:
9.00 Välkommen! Moderatorer Anna Rytter och Åsa Nordmark Åkerblom
9.10 Levnadsvanor – en viktig fråga för vården Åsa Thurfjell, spec. i allmänmedicin, Spesak Hälsofrämjande arbete, APC/Kista VC
09.30 Levnadsvanor utifrån ett patientperspektiv
09.45 Alkohol och äldres hälsa, Lene Nordstrand, dsk, MSc, APC
10.30 Fika och mingel
10.50 Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa, Anna Rytter, fysioterapeut. MSc, APC Cassandra Spoonberg & Sara Pettersson, Hälsopedagoger, APC/Mottagningen Rinkeby-Kista, Akalla & Husby
11.35 Tobaksberoende och psykisk ohälsa, Ann Post, ssk, med.dr, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)
12.10 Lunch
13.10 Samtal som gör skillnad – prata levnadsvanor på ett motiverande sätt, Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska, MSc, APC
13.55 Sömn och psykisk ohälsa, Christina Sandlund, dsk, med.dr, APC
14.40 Fika och mingel
15.10 Hälsosamma matvanor – varför är det viktigt vid psykisk sjukdom? Mikaela Lithman, MSc, nutrition, M.P.H. Sektionschef heldygns vård, Psykiatri Sydväst
15.55 Avslutning
Kostnad:
Kostnadsfritt. Fika på förmiddagen och eftermiddagen ingår. Vid förhinder vänligen avanmäl din plats eller överlåt till kollega. En avgift på 500 kr debiteras vid uteblivet återbud.
Arrangör:
APC
Kontaktperson:
Mer info: Anna Rytter, e-post: anna.rytter@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se
Adress:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45. OBS! Ingång på baksidan av huset. T-bana: Rådhuset
Rum:
Landstingssalen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.