Nätverksträff Obesitas (vuxna) för personal i primärvården


Hur kan vi stötta varandra?
Berätta om era utmaningar och möjligheter!

Kursdatum och tid:
4/11, kl.14-15:30
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Obesitas
Innehåll:
14-14.45 Lägesrapport.
Era berättelser från arbetet med Obesitas i primärvården
Minipaus 15 min
15-15.30 Nätverket framöver- vad behöver vi, vad vill vi?
Sätta datum, besluta sammankallande för våren 2021
Kontaktperson:
Efva Forssell, efva.forssell@sll.se
Katri Harcke, katri.harcke@sll.se
Adress:
Digitalt via Teams, Inbjudan kommer efter anmälan.
Administratör:
Lena Olsson