Erbjudande: Stöd i förbättringsarbete 2021


Varför detta erbjudande?
I syfte att stimulera ökad kvalitet i primärvården infördes en ersättning för att enheten genomför och redovisar ett förbättringsarbete/kvalitetsarbete. Ersättningen är 6 kronor per listad (2021).
Vi erbjuder en kurs på 5 heldagar spridda från november 2020 till september 2021 för att stödja och förenkla att genomföra detta arbete. Genom att gå kursen kommer ni att bygga kunskaper och färdigheter som även kan användas i framtida kvalitetsarbeten. Vi lär ut en metod som fungerar oavsett vilket område ni vill jobba med. Inspirationseftermiddag.


Kursdatum och tid:
Femdagars kurs i förbättringsarbete.
Utbildningen sträcker sig över elva månader och innefattar fem utbildningstillfällen. Utbildningen bygger på teori och praktik. Under utbildningen kommer du som kursdeltagare leda ett tvärprofessionellt team i din egen verksamhet och tillsammans med teamet förbättra vården. Som kursdeltagare träffar du teamet ca 1 timme varje vecka eller ca 1 timme varannan vecka.

23/11 2020, kl. 9-16 Digital
13/1 2021, kl. 9-16
23/3 2021, kl. 9-16
11/5 2021, kl. 9-16
15/9 2021, kl. 9-16
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Innehåll:
• 23/11-2020
9:00-16:00
Kursdag 1: Introduktion till huvudblocken. Genomgång av grunderna i förbättringskunskap, teori, centrala verktyg samt effektiv mötesteknik. Särskilt fokus på patientsamverkan. Kursdeltagare
• 13/1-2021
9:00-16:00 Kursdag 2: Från mål till handling. Målformulering och verktyg för att bena ut problem, prioritera förbättringsidéer. Kursdeltagare
• 23/3-2021
9:00-16:00 Kursdag 3: Mått och mätningar. Mätningar som stöd i förbättringsarbete. Förbättringshjulet. Kursdeltagare
• 11/5-2021
9:00-16:00 Kursdag 4: Coaching och patientsamverkan. Motivation och gruppdynamik samt fördjupning inom patientsamverkan. Kursdeltagare
• 15/9-2021
9:00-16:30 Kursdag 5: Hållbara förbättringar samt Inspirationseftermiddag Hur standardiserar man sina förbättringsidéer? Inspirationseftermiddag på eftermiddagen med presentation av förbättringsarbeten och inbjudna deltagare från alla vårdcentraler och husläkarmottagningar. Kursdeltagare och på eftermiddagen chefer och alla intresserade.
Lärandemål:
Mätningar och kvalitetsregister
• Mål: Förstå och kunna använda mätningar och kvalitetsregister som ett verktyg i förbättringsarbetet. Få särskilt fördjupad kunskap och insikt om, t.ex. medrave m4, PrimärvårdsKvalitet, GUPS (landstingets gemensamma uppföljningsportal) och NDR. Innehåll: Teori, övningar och praktiska exempel inom området mätningar i förbättringsarbete.
• Patientsamverkan i förbättringsarbete
• Mål: Förstå hur patientsamverkan kan bidra till sjukvårdens utveckling. Känna sig väl förtrogen med att tillämpa metoder för att samverka med patienter och närstående. Innehåll: Testa verktyg för att få patientens perspektiv i förbättringsarbete. Få kunskap om verktyg och metoder för patientsamverkan i förbättringsarbete som kan användas efter kursens slut.
• Vad förväntas av deltagarna i 5-dagarskursen?
•För att delta i 5-dagarskursen förväntas från verksamheten:
• Att kursdeltagaren deltar på alla kurstillfällen
• Att teamet som kursdeltagaren leder på sin arbetsplats är tvärprofessionellt
• Att kursdeltagaren träffar sitt team varje eller varannan vecka
• Att teammöten kan hållas från dag 1 i kursen (d.v.s. planera in träffar från första veckan i december och ända till mitten av september).
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Rita Fernholm Projektledare Primärvårdssatsningen, medicinsk rådgivare, specialist i allmänmedicin, PhD, förbättringscoach Tel: 070-229 89 13 rita.fernholm@sll.se
Adress:
Info kommer inför varje kursdag, digital/på Torsplan.
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Den 15 september är det avslutning för 5-dagars kursen och på eftermiddagen kommer deltagarna att presentera sina förbättringsarbeten. Även de som inte deltagit då är välkommen att delta för att lyssna och gärna presentera ett förbättringsarbete. Tid: 15 september 2021 kl. 13.00-16:30.