Välkommen till en eftermiddag om barn och ungdomar med gastrostomi


Vården är i förändring vilket leder till nya patientgrupper för primärvårdsdietister. Under denna eftermiddag ska vi fokusera på en av dessa grupper, barn och ungdomar med gastrostomi.

Kursdatum och tid:
19/1, kl. 13-17
Anmäl dig senast 12 januari
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition
Målgrupp:
Dietist
Innehåll:
Under fortbildningen behandlas följande områden:
• Hur det är att vara förälder till ett barn med gastrostomi
• Indikationer för gastrostomi och om vägen från beslut till operation
• Nutritionsbehandling vid gastrostomi
•· Skötsel av gastrostomi
Lärandemål:
Efter genomgången fortbildning ska deltagaren kunna:
• ge individanpassad kostbehandling till barn och ungdomar med gastrostomi
Föreläsare:
Kliniskt verksamma dietister, nutritonssjuksköterskor och barnläkare samt föräldrar till barn med gastrostomi.
Kostnad:
Kostnadsfritt. Vänligen meddela om du behöver lämna återbud.
Kontaktperson:
Åsa Sidibeh Zetterlund, asa.sidibeh-zetterlundl@sll.se, 0739-875024
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Digitalt via länk (Teams) på grund av Covid-19 och gällande rekommendationer.
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer