FaR-introduktion


En tidseffektiv digital introduktion i FaR-metoden. Perfekt för nya medarbetare eller nyfikna som vill veta mer. Interprofessionell utbildning lämplig för all legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal samt för enhetschefer/verksamhetschefer som vill få ökad kunskap och förståelse för det lokala arbetet med FaR. Det senaste inom FaR-arbetet i Stockholm presenteras samtidigt som FaR-metoden inklusive blanketter gås igenom.

Kursdatum och tid:
17/2, kl.8:30-10:00
eller
9/3, kl.10:30-12:00
eller
19/4, kl.13:00-14:30
eller
12/5, kl.9:00-10:30
eller
4/6, kl.13:00-14:30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Målgrupp:
Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Kurator, Psykolog, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Verksamhetschef, Specialistsjuksköterska, Logoped, Barnmorska, Rehabkoordinator
Innehåll:
• Bedömning av aktivitetsnivå
• Journalföring och aktuella KVÅ-koder
• FaR-metoden
• Aktiviteter och Stockholms FaR-ledarnätverk
• Blanketter och stödmaterial
Lärandemål:
• Kunna räkna aktivitetsminuter
• Känna till vikten av utvärdering
• Kunna söka aktiviteter inom Stockholms FaR-ledarnätverk
• Använda FaR-metoden i kliniskt arbete
Föreläsare:
Cecilia Berg
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Cecilia Berg: cecilia.berg@sll.se
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Digitalt via Microsoft Teams
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer