Nya blanketter och nytt stödmaterial för FaR 2021


Nu är de nya blanketterna klara. Den 10/11 tas de i drift och börjar användas. Nu erbjuds webinar med en möjlighet att gå igenom och ställa frågor kring de nya blanketterna. Nytt stödmaterial för FaR är också framtaget och kommer visas och presenteras vid samma tillfälle.

Kursdatum och tid:
Webinarium 2021:
29/1, kl. 9-10
8/2, kl. 13-14
17/2, kl. 11-12
Målgrupp: All legitimerad personal i hälso- och sjukvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Fysisk aktivitet
Innehåll:
• Genomgång av blanketter och stödmaterial.
Föreläsare:
Föreläsare Cecilia Berg, Akademiskt primärvårdscentrum
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Cecilia Berg, e-post: cecilia.berg@sll.se.
Adress:
Plats Digitalt via Microsoft Teams. Länk kommer efter anmälan.
Administratör:
Lena Olsson