Allergiutredning med pricktest och blodprov i primärvård


Allergi är en av våra största folksjukdomar och ca var femte svensk är idag drabbad. Majoriteten av de drabbade tas om hand i primärvården. Att utreda och diagnostisera allergi och att ge rätt behandling och rådgivning är ibland en svår balansgång där felaktiga råd kan påverka patientens livssituation negativt. Rätt behandling och rådgivning kan däremot höja livskvaliteten och förebygga astmautveckling. Utredning kan ske med hjälp av Specifikt IgE i blod eller med hudpricktest. Båda metoderna är tillförlitliga men kräver kunskap när det gäller tolkning samt kunskap i utförande när det gäller pricktest.

Kursdatum och tid:
15/11, kl 9.00-16.30

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska
Innehåll:
• Luftvägsallergier; utredning, tolkning av provsvaren, diagnos
• Utförande och tolkning av pricktest, rådgivning vid allergi

Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna ha ökad kunskap och förståelse för:
• utredning, tolkning av allergiprovsvar, diagnos av patienter med allergisk rinit, rådgivning vid allergi
• teamarbetet kring patienter med allergi.
Föreläsare:
Björn Stridh, specialist i allmänmedicin
Marianne Eduards, sjuksköterska med inriktning astma, allergi och KOL
Båda är vårdutvecklingsledare (astma, allergi, KOL och tobak).
Kostnad:
1 200 kr, exklusive moms
I avgiften ingår:
Fika
Kontaktperson:
Marianne Eduards, e-post: marianne.eduards@sll.se
Adress:
Alfred Nobels allé 23
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
Sal 203
Antal platser:
30
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer