MI – Motiverande samtal med patienter i primärvården 7.5 hp VT 2021


Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod?
Då kan denna kurs hjälpa dig!

Syftet med kursen är att du, efter genomgången utbildning, ska kunna tillämpa Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) i dialog med patienter i primärvården.

Kursdatum och tid:
Kursstart 14 april 2021 (heldag).
Övriga kursdagar:
7 maj
14 juni
16 augusti
24 september
18 oktober
19 november
15 december 2021

Behörighet:
Totalt minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en yrkeseller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller
socionomexamen.
Examinator: Lena Lundh PhD Akademiskt Primärvårdscentrum,
Sektionen för allmänmedicin, Karolinska institutet.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, Pedagogik, MI/Motiverande Samtal
Innehåll:
Kursinnehåll
• Förhållningssätt och MI-anda
• De fyra processerna i MI-samtalet
• Igenkännande och hantering av förändringsprat
• MI-metodens olika verktyg
• Samtalsstrategier i MI
• Kvalitetssäkring av MI genom kodning och feedback
• Etiska aspekter
Lärandemål:
Kursupplägg
• Föreläsningar och praktisk tillämpning med återkoppling.
• Individuell hemuppgift i form av inspelade
MI-samtal som transkriberas av studenten.

Kursen sträcker sig över 8 månader, med totalt
8 schemalagda utbildningsdagar. Beräkna tid för inläsning av
litteratur inför respektive kursdag, hemarbete med samtal och
hemtentamen.
Obligatorisk närvaro på 7 av de schemalagda
föreläsningarna/seminarierna och gruppaktiviteter. Vid frånvaro
görs en överenskommelse mellan kursdeltagare och kursledning
angående kompletteringar. Dag 8 är frivillig närvaro.
Föreläsare:
Vid frågor om kursinnehåll:
Sofia Trygg Lycke
E-post: sofia.trygg-lycke@sll.se
Övriga kursledare
Anne Claesson
E-post: anne.claesson@sll.se
Lene Nordstrand
E-post: lene.nordstrand@sll.se
Jenny Lindrot
E-post: jenny.lindrot@sll.se
Kostnad:
Se nedan
I avgiften ingår:
Anställda inom Region Stockholm: 9 700 SEK exkl. moms. Övriga: I mån av plats kan även deltagare från andra landsting och organisationer antas. Kursavgiften är i detta fall: 13 500 kr exkl. moms. För kurslitteratur och teknisk utrustning ansvarar kursdeltagaren.
Arrangör:
Karolinska Institutet och Akademiskt primärvårdscentrum (APC)
Kontaktperson:
För administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 838 91
Adress:
Digitalt via zoom alternativt på Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm.
URL / webbadress:
http://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.aspx?ctid=3768
Kommentarer:
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande. Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. Deltagare antas till kursen efter principen ’’först till kvarn’’. Tidpunkt för anmälan registreras när anmälningsbekräftelse signerat av ansvarig chef kommit in till KI Uppdragsutbildning.För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor: www.ki.se/uppdragsutbildning.