Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2019


Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs passa dig!

Kursens syfte är att deltagaren efter genomgången kurs ska kunna tillämpa Motiverande samtal i dialog med patienter i primärvård.

Kursdatum och tid:
26-27/8 + 2/9 + 2/10 + 4/11 samt halvdagar 16/12+15/1
kl. 09.00 -16.30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, Pedagogik, MI/Motiverande Samtal
Innehåll:
Kursinnehåll
• Förhållningssätt och MI-anda
• De fyra processerna i MI-samtalet
• Igenkännande och hantering av förändringsprat
• MI-metodens olika verktyg
• Samtalsstrategier i MI
• Kodning enligt MITI och CLAMI
• Kvalitetssäkring av MI
• Etiska aspekter
Lärandemål:
Kursupplägg
• Föreläsningar och praktisk tillämpning med återkoppling.
• Individuell hemuppgift i form av tre inspelade MI samtal som transkriberas av studenten

Kursen sträcker sig över 6månader, med totalt
7 schemalagda utbildningsdagar
Beräkna tid för inläsning av litteratur inför respektive kursdag, hemarbete med samtal och hemtentamen.
Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda
föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter.
Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan
kursdeltagare och kursledning
angående kompletteringar.
Föreläsare:
Kursansvarig,
Sofia Trygg Lycke
E-post: sofia.trygg-lycke@sll.se
Mobil: 073 6424430
Övriga kursledare
Anne Claesson
E-post: anne.claesson@sll.se
Lene Nordstrand
E-post: lene.nordstrand@sll.se
Susanne Hellström
E-post:
Susanne.m.hellstrom@sll.se

Examinator
Nouha Saleh Stattin, PhD Akademiskt
Primärvårdscentrum,
Sektionen för allmänmedicin, Karolinska institutet
Kostnad:
Se nedan
I avgiften ingår:
Anställda inom SLL: 9 700 SEK, övriga 13 500 SEK exkl moms. Personal verksam inom primärvården, vårdcentral och rehabilitering samt sökande från region Stockholm prioriteras. Kursen finansieras delvis av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Efter avslutad och genomförd kurs erbjuds kursdeltagare fortsatt handledning och återkoppling på samtal kostnadsfritt.
Arrangör:
Karolinska Institutet och Akademiskt primärvårdscentrum (APC)
Kontaktperson:
Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se Tel: 08-524 838 91


Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
URL / webbadress:
www.ki.se/uppdragsutbildning
Kommentarer:
Behörighet: Totalt minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Anmälan via www.ki.se/uppdragsutbildning. Sista anmälningsdag är 2019-08-01. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande. Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor: www.ki.se/uppdragsutbildning .