Äldre med diabetes


I hemsjukvård och särskilda boenden möter vårdpersonalen både personer med typ 1- och typ 2-diabetes. Det nya vårdprogrammet från SKL tar upp rekommendationer och målsättning för vård, behandling och uppföljning av denna patientgrupp.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Äldres hälsa
Målgrupp:
Annat
Innehåll:
Information och diskussion utifrån det nya vårdprogrammet ”Äldre med diabetes - för dig som arbetar inom vårdboende och hemsjukvård”.
Lärandemål:
Få ökad kunskap om målvärden, vård och behandling av äldre med diabetes .
Föreläsare:
Marianne Pegelow, diabetessjuksköterska, vårdutvecklingsledare.
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Marianne Pegelow, e-post: marianne.pegelow@sll.se, tfn: 070-484 20 05.
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.