Motiverande samtal MI – vad är det?


Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Vi kommer ut till er och låter er prova på denna metod.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Innehåll:
Introduktion till Motiverande samtal med exempel på överlämnande av information ur ett MI-perspektiv.

Lärandemål:
Känna till Motiverande samtal, MI.
Föreläsare:
Sofia Trygg Lycke, utbildare i MI, Medlem i MINT Motivationel Interviewing Network of Trainers.
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Susanne Hellström, e-post: susanne.m.hellstrom@sll.se
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.