Motiverande samtal-MI för primärvårdsdietister - introduktion/handledning


Nu kan du som är primärvårdsdietist välja mellan att få en inblick i Motiverade samtal eller få en chans att upprätthålla din MI-kompetens.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Målgrupp:
Dietist
Innehåll:
Hur kan primärvårdsdietister använda Motiverande samtal? Hur kan råd ges i MI-anda? Fallbeskrivningar ur primärvårdsdietistens perspektiv. Teori, förhållningssätt och teknik. Samtalsövningar och rollspel. Seminariet ges både som en introduktion och som handledning.
Lärandemål:
Prova på samtal i MI-anda. Kunskap om hur Motiverande samtal kan användas.
Föreläsare:
Jenny Lindrot, leg dietist
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Jenny Lindrot, e-post:
jenny.lindrot@sll.se
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.