Motiverande samtal-MI om fallprevention för äldre - en modell för primärvården?


Vill du veta hur man kan inkludera Motiverande samtal vid fallprevention för äldre? Nu har du möjlighet att få en introduktion till båda koncepten.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Dietist, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
Introduktion till Motiverande samtal, med exempel som ”Aktiv livstil hela livet- studiecirkel om fallprevention för äldre”.
Lärandemål:
Känna till Motiverande samtal och ”Aktiv livstil hela livet”.
Föreläsare:
Anne Claesson, leg sjukgymnast.
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Anne Claesson, e-post: anne.claesson@sll.se.
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.