Barnobesitas - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehab


Det här är en obligatorisk utbildning för enheter med tilläggsavtal obesitas och för övriga BUMM och rehab som möter barn med obesitas. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs. Samtidigt ges tillfälle att öka teamsamarbetet mellan barnläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering. Du blir behörig i samtal på rådgivningsnivå på området barnfetma.

Kursdatum och tid:
14-15/9
Målgrupp: BUMM med tilläggsavtal obesitas samt primärvårdsrehabilitering kopplade till dessa mottagningar.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
• Diagnosen obesitas hos barn och ungdomar.
• Evidensmetoder inom barnfetma behandling.
• Rekommendationer vad gäller mat och rörelse.
• Behandling för barn 3-6 år.
• Behandling för barn 6-12 år.
• Behandling för tonåringar.
• Hjälpmedel för bra samtal.
• Grupper med särskilda behov.
• Samarbete mellan vården, föräldrarna och andra instanser.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• tillämpa och arbeta enligt HPÖ inom SLL.
• starta upp behandling enligt ”Södertäljemodellen”.
• analysera och reflektera avseende värdebaserad vård för barn med obesitas.
Föreläsare:
Olika professioner med erfarenhet inom området.
Kostnad:
Kostnadsfri (för hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar i Stockholms län)
Arrangör:
APC i samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson:
Kontakta Mahnoush Etminan Malek,
epost: mahnoush.etminan-malek@sll.se
Adress:
Alfred Nobells allé 23, Flemingsberg
Rum:
S 401
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra utbildningar HPÖ/FaR riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting. Då det gäller dessa utbildningar omfattas även elevhälsan. Kursen är kostnadsfri för dig som är hälso- och sjukvårdsanställd inom Stockholm län. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer