Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes


Forskning visar att vuxna med diabetes som deltagit i gruppträffar med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 diabetes bör erbjudas en sådan utbildning. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa betyder för den enskilda personen och därigenom främjas individens hälsa och möjligheter att ta ansvar för sin egenvård. Kursen är förlagd under två heldagar samt en uppföljningsdag efter tre månader.

Kursdatum och tid:
11-12/11, kl 8:30-16

Målgrupp: Diabetesansvariga sjuksköterskor /Distriktssköterskor i primärvård
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Pedagogik
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
• Vuxenlärande
• Pedagogiska modeller
• Personcentrerat förhållningssätt
• Organisera och leda grupp
• Grupputbildningsmaterial
• Reflektionsövningar

Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Reflektera och förklara hur vuxna lär
• Tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt vid patientutbildning
• Planera och genomföra gruppträffar för vuxna med diabetes
• Utvärdera utbildningsinsatsen regelbundet och systematiskt
Kostnad:
Kostnadsfri för primärvårdspersonal i Stockholms läns landsting. Även övrig primärvårdspersonal utanför Stockholms län har i mån av plats möjlighet att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgif
Kontaktperson:
Marina Stenbäck, e-post: marina.stenback@sll.se, tfn: 073-023 05 12. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tnr: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer