RGS webb - Rådgivningsstödet webb


RGS webb är ett kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd för att stödja distriktssköterskor och sjuksköterskor i att bedöma vårdbehov. I RGS webb integreras även en samtalsprocess, ”det goda samtalet” som kursen ger grunderna i. RGS webb kan användas både i telefonrådgivning och rådgivning på vårdcentralen. Distriktssköterskan eller sjuksköterskan är efter genomgången kurs lokala vårdutvecklare för RGS webb och kan därefter utbilda sina kollegor och vara kontaktperson för RGS webb.Kursdatum och tid:
Halvdagsutbildning kl. 13-16:30
1/3 Torsplan. Lokal: LommeAktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
• Vad är RGS webb och hur används den på ett säkert och effektivt sätt?
• Grundläggande kunskaper om samtalsprocessen i RGS webb och hur den integreras i RGS webb
• Förslag på hur du kan utbilda dina kollegor i RGS webb
• Innehållet i uppdraget som lokal vårdutvecklare RGS webb
• Betydelsen av ett gemensamt arbetssätt i telefon som bygger på gemensam värdegrund och förhållningssätt
• Patientsäkerhet, arbetsmiljö och dokumentation

Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• kunna använda RGS webb på ett säkert och effektivt sätt, på grundläggande nivå
• förstå betydelsen av ett gemensamt arbetssätt i telefon som bygger på en gemensam värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt.
• känna till grunderna i samtalsprocessen och bli medveten om hur den integreras i RGS webb
• kunna utbilda sina kollegor i RGS webb och samtalsprocessen och stödja kollegori användandet.
Kostnad:
600 kr, exkl. moms
I avgiften ingår:
Fika ingår.
Kontaktperson:
Marika Larsson Lundgren, e-post: marika.larsson-lundgren@sll.se, tfn: 070-226 43 31. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Ytterligare information kan ges av marika.larsson-lundgren@sll.se. För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se bifogad pdf nedan.

Bifogade filer