Välkommen till nätverksträff om äldremottagningar i primärvården


Sedan årsskiftet har ett flertal vårdcentral/husläkarmottagning startat äldremottagning. På denna nätverksträff får du möjlighet att ta del av kollegors erfarenheter och nyheter inom området

Kursdatum och tid:
12/10 kl. 13:30-16:00
För alla som arbetar med äldremottagning i primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Äldres hälsa
Innehåll:
• Erfarenhetsutbyte, hur har det gått sedan starten?
Föreläsare:
Vårdutvecklingsledare på APC och representanter från HSF
Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum i samarbete med HSF
Kontaktperson:
För mer information kontakta: Lena Lundh tel: 070 -165 51 82, e-post: lena.k.lund@sll.se eller Liisa Samuelsson, e-post: riitta-liisa.samuelsson@sll.se
Adress:
Norra Latin, City Conference Centre
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
På www.akademisktprimarvardscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera.