NYHET 2017: Kollegial handledning i Motiverande samtal, MI


Vill du bibehålla /utveckla din MI-kompetens? Vill du utveckla din förmåga att samtala om förändring av ohälsosamma levnadsvanor med patienter ? Vill du finslipa på de MI-verktyg du lärt dig och öva på MI-samtalsfärdigheterna i en liten grupp med kollegor? Då kan denna kollegiala handledning vara något för dig! Enligt evidens är kontinuerlig handledning efter grundkurs i Motiverande samtal (MI) nödvändig för att upprätthålla kompetens. Det vill vi underlätta och erbjuder därför handledning i ditt närområde. Handledningen leds av MI-ambassadörer. Dessa är medarbetare som gått KI:s 7,5 hp uppdragsutbildning MI och en dags ambassadörsutbildning, APC.

Kursdatum och tid:
Grupp City: Stockholms sjukhem, 14/2 + 25/4 + 19/9 + 14/11
Grupp Norr: AVC Mörby, 21/2 + 26/4 + 4/9 + 18/10
Grupp Söder: Flemingsberg, 14/3 + 9/5 + 5/9 + 7/11
Grupp Gustavsberg, 28/3, kl. 14-16

Alla tillfällen kl. 14-16.

Målgrupp:
All vård- och rehabpersonal som gått grundkurs eller uppdragsutbildning i MI på APC (alternativt CeFAM). Du anmäler dig till en grupp som du deltar i vid 4 handlednings tillfällen under 2017.

Instruktioner om etik och IT-säkerhet samt information om handledare, kommer med välkomstbrev.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor
Innehåll:
• Grupper 6-8 deltagare, 2 timmar per tillfälle, 1-2 gånger per termin
• Lyssna på och koda varandras MI-samtal samt återkoppla i MI–anda
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
Anne Claesson, e-post: anne.claesson@sll.se
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer