Typ 2-Diabetes och överviktsbehandling


”Få åtgärder är så effektiva vid diabetes som att anpassa energiintaget och förbättra mindre bra matvanor”
Referens: Socialstyrelsens skrift: ” Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården ”
Jobbar du med personer som både har typ 2 diabetes och övervikt? Tycker du att det känns komplicerat att hjälpa dem? På den här kursen får du fördjupad kunskap kring behandlingen.

Kursdatum och tid:
23-24/10, kl. 9-16

Målgrupp: Personal i primärvården som behandlar personer med typ 2 diabetes och övervikt.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Levnadsvanor
Innehåll:
• Medicinska aspekter och läkemedelspåverkan vid typ 2 diabetes och obesitas. Hur påverkar tillstånden varandra?
• Mat vid diabetes och övervikt – är det samma?
• Fysisk aktivitet en viktig del i behandlingen.
• Stigmatisering och bemötande.
• Samtal för förändring.
• En praktisk workshop: patientfall, kulturella aspekter, funktionsnedsättning, redskap, verktyg, appar mm ”Hur får vi till det i praktiken?”
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Känna till hur medicinsk behandling påverkar tillståndet.
• Ha kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas som del i behandling.
• Känna till matens betydelse.
• Känna till bemötandets betydelse samt hur motivation till förändring av levnadsvanor kan stärkas.
• Ha kunskap om var evidensbaserad information kan hämtas.
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Stockholms läns landsting, se nedan för mer information.
Arrangör:
Kunskapsteam HPÖ/FaR och Diabetesteamet vid APC i samverkan
Kontaktperson:
Jenny Lindrot, e-post: jenny.lindrot@sll.se tfn: 070-484 20 04 eller Katri Harcke, e-post: katri.harcke@sll.se tfn: 072-451 48 21. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnaväggen 1E, Torsplan
Rum:
Plan 4, Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra utbildningar inom HPÖ/FaR riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting. Då det gäller dessa utbildningar omfattas även elevhälsan. Kursen är kostnadsfri för dig som är hälso- och sjukvårdsanställd inom Stockholm län. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer