Utbildning i BOA-registret


BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros är en nationell satsning som syftar till att de behandlings-rekommendationer som finns nationellt och internationellt ska följas i praktiken, samt till kvalitetsförbättring av vården genom att de enheter som arbetar med artrosskolan följer upp sina resultat med hjälp av det Nationella Kvalitetsregistret, BOA-registret. Målet är att minska ohälsa och sjukskrivning hos patienter med artros i hand, höft och knä.

Kursdatum och tid:
7/12, kl. 9-17
Målgrupp: Sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter i primärvården, SLL .
Sista anmälningsdag 23/11
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Rehabilitering
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Upplägg av artrosskolan – hur, vad och varför
• Grundläggande registerkunskap och hälsoekonomi
• Utvärdering av artrosskolan – vad och varför samt utvärderingsinstrument BOA.
Lärandemål:
Efter genomgången utbildning ska kursdeltagarna:
• kunna driva och utvärdera artrosskola
• känna till mål och syfte med Nationella Kvalitetsregister
• känna till rutiner för anslutning och registrering i BOA-registret
Föreläsare:
Kristin Wetterling, Leg sjukgymnast, projektledare BOA-registret
Tommy Engström, leg sjukgymnast
Artrosinformatör från Reumatikerförbundet
Ortoped (meddelas senare)
Leg arbetsterapeut (meddelas senare)
Kostnad:
1200kr exkl moms
I avgiften ingår:
Kursmaterial och fika
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Christina Eriksson tfn 0730-376 880 eller e-post: christina.n.eriksson@sll.se
Sista anmälningsdag 2/11.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Ort/Område:
Stockholm
Rum:
9-12 Kastanjen, plan 7. 13-17 Ljung, plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer