Interprofessionell kurs i hjärnskaderehabilitering (FULLBOKAD)


Du som arbetar i neuroteam i primärvården erbjuds en kurs om senaste forskning avseende hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocessen!

Kursdatum och tid:
15-16/11 kl.8:30-16:30

Målgrupp: Neuroteam, minst två med olika professioner, optimalt om hela teamet deltar.

Sista anmälningsdatum 20/10

OBS! Antagningsbesked ges senast 27 oktober

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Rehabilitering
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Kurator, Fysioterapeut, Logoped
Innehåll:
Att erhålla fördjupad kunskap i hjärnskaderehabilitering och teamarbete
Lärandemål:
Bedöma:
• omfattning av förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser
• behov av rehabilitering avseende kognition, beteende, emotion och insikt
Tillämpa:
• evidensbaserade träningsmetoder
• teamprocessen
Föreläsare:
Kliniker och forskare från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm Neuroteam från primärvården i SLL Strokesamordnarna, Akademiskt primärvårdscentrum
Kostnad:
2400 kr exkl moms
I avgiften ingår:
Fika fm/em och frukt ingår. Kursintyg erhålls efter avslutad kurs (2,5 dag)
Kontaktperson:
Mer info: Carmen Wärlinge, e-post: carmen.warlinge@sll.se Christina Eriksson, e-post: christina.n.eriksson@sll.se Görel Rasjö Wrååk, e-post: gorel.rasjo.wraak@sll.se
Adress:
Alfred Nobels allé 23. Uppföljning ute hos teamen, under vt 2018 med strokesamordnarna
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
204
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer