Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept-FaR


Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vetenskapliga bakgrunden till att välja metoden FaR. Kursen kommer att genomföras digitalt.

Kursdatum och tid:
27-28/10, kl. 8:30-16:30 Digital
2-3/2 2021, kl. 8:30-16:30 Digital
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Innehåll:
• Evidens för fysisk aktivitet som behandling och prevention
• Metoden FaR
• Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, FYSS, som underlag vid FaR-förskrivning
• Begrepp och definitioner inom fysisk aktivitet och träning
• Kunskap om Stockholms FaR-ledarnätverk
• Verktyg och strategier vid rådgivande samtal
• Praktiska övningar och teori varvas

Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Söka och tillgodogöra sig relevant information i FYSS.
• Diskutera insatser för att implementera FaR på arbetsplatsen.
• Identifiera patienter som har behov av ökad fysisk aktivitet.
• Tillämpa metoden FaR
• Genomföra rådgivande samtal för att öka fysisk aktivitet hos patienter.
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Stockholms län, se nedan för mer info.
Kontaktperson:
Cecilia Berg, e-post: cecilia.berg@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Digital
Antal platser:
30
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer