FaR-kurs för friskvården


Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse?
Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig!

Kursdatum och tid:
20/10, kl.9-15:30 Bosön, Olympiahuset

Målgrupp: Utbildade och verksamma ledare/instruktörer med färdighet inom fysisk aktivitet.
Mottagare (föreningskanslist, receptionist eller motsvarande) av personer som fått ett FaR
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor
Innehåll:
• Fysisk aktivitets betydelse för hälsan
• Förändringsprocesser
• FaR metoden
• Praktiska övningar
• Kommunikation, motivation, bemötande
• Stockholms FaR-ledarnätverk
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet
• Förstå vikten av bemötande och intensitetsnivå
• Lotsa till lämplig aktivitet med hjälp av receptet
Kostnad:
Kostnadsfri
I avgiften ingår:
I avgiften ingår: Fika, dokumentation
Kontaktperson:
Ingbritt Ekman e-post: ingbritt.ekman@sll.se
076-125 27 01. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Bosön
Rum:
Olympiahuset
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningskostnad: 600 kr. Debiteras om avbokning sker senare än 1/3 kurs 1, 4/4 kurs 2, 19/9 kurs 3 och ej kan styrkas med läkarintyg.

Bifogade filer