Komprimerad FaR-kurs och Certifiering för idrottsföreningar


Stockholms läns landsting tillsammans med Stockholmsidrotten vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn, ungdomar och vuxna som får FaR – Fysisk aktivitet på Recept.

Kursdatum och tid:
4/10, kl. 17-21

Målgrupp: Idrottsledare och verksamhetsansvarig i förening eller annan person som har mandat att företräda föreningen
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
Ge kunskap och beredskap att ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet på recept, FaR. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment
Lärandemål:
• Ledaren: Med utökad kompetens är du trygg i din ledarroll och beredd att ta emot personer som fått fysisk aktivitet på recept.
• Föreningen: Din förening har kunskap och beredskap att ta emot personer som fått fysisk aktivitet på recept.
Kostnad:
Kostnadsfri för idrottsföreningar som är anslutna till RF
I avgiften ingår:
Fika, dokumentation
Kontaktperson:
Ingbritt Ekman, e-post: ingbritt.ekman@sll.se
076-125 27 01. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Stockholmsidrottens kansli, Vretenvägen 4
Ort/Område:
Solna
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningskostnad: 500 kr. Debiteras om avbokning sker senare än 27/9 och ej kan styrkas med läkarintyg.

Bifogade filer