En fortbildningsdag om kognitiv svikt och demenssjukdomar


Uppdatera dina kunskaper. Personer med kognitiva symtom i primärvården behöver uppmärksammas tidigt så en utredning vid eventuell misstanke om demenssjukdom kan startas.
Du inbjuds till en interprofessionell fortbildningsdag som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer och patientfall.
Dagen är ett samarbete mellan APC, länets minnesmottagningar och Stockholms stad.

Kursdatum och tid:
16/4, kl. 8:30-16
Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till personal i primärvården i Region Stockholm.
I första hand till dig som är arbetsterapeut, distriktssköterska/sjuksköterska, specialistläkare i allmänmedicin eller ST-läkare. Vi välkomnar även dig som är sjukgymnast/fysioterapeut eller kurator som möter personer med demenssjukdom eller deras närstående.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Distriktssköterska, Kurator, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
• MMSE-SR
• Diagnostik och handläggning
• Behandlingsstrategier
• Läkemedel
• Samverkan
• Anhörigstöd
Föreläsare:
Björn Pettersson, leg. psykolog, minnesmottagning, Handen Patric Löf, Överläkare, Minnesmottagningen, Danderyds geriatrik
Maria Svanborg, leg. arbetsterapeut, minnesmottagning, Södertälje
Liisa Samuelsson, distriktssköterska, Akademiskt primärvårdscentrum
Anhörigkonsulent, Stockholms stad
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Kontaktperson:
Liisa Samuelsson,
e-post: riitta-liisa.samuelsson@sll.se, mobil:0707-37 43 91. Administratör Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se tfn: 073-05 05 612
Adress:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A
Rum:
Fatburen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer