Allt du behöver veta om ST i allmänmedicin En dag för verksamhetschefer


Kursdatum och tid:
17 april 2018 på Torsplan, Solnavägen 1E
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Innehåll:
Att ha ST-läkare på vårdcentralen brukar uppfattas som positivt av arbetskamrater och patienter. De är oftast unga, uppdaterade i det senaste gällande medicinska kunskaper och lägger en hel del energi och glädje i sitt arbete. Verksamhetschefen har stort ansvar för ST läkarnas utbildning och vi är därför glada att bjuda in till denna endags kurs med syfte att ge ökad kunskap och information gällande ST i allmänmedicin samt förtydliga verksamhetschefens roll. Under dagen kommer vi att ha flera moment för diskussion och vi svarar gärna på era frågor.
Lärandemål:
Kunskap om Socialstyrelsen föreskrifter gällande ST och Verksamhetschefens ansvar däri.

Kunskap om Målbeskrivningen för Allmänmedicin.

Kunskap om Kravspecifikationen med inriktning på Verksamhetschefens ansvarsområde.

Kännedom gällande Utbildningsplaner, Årsrapporter och Handledarrapporter. Funktion och syfte.

Ökad kunskap om vad som kännetecknar en bra utbildningsvårdcentral.
Föreläsare:
Tova de Ruvo Lohmann, allmänläkare och studierektor,
Sydväst
tova.deruvo-lohmann@sll.se

Luisa Escuder Miquel, allmänläkare och studierektor Nordost
Luisa.escuder-miquel@sll.se
070 736 26 62
Kostnad:
Gratis
Arrangör:
APC
Adress:
Torsplan, Solnavägen 1E
Administratör:
Carina Andersson
Kommentarer:
Kursen ges 2 ggr per år.

Bifogade filer