Utbildning i TIPPA för fysioterapeuter


Utbildningen syftar till att ge fysioterapeuter ökad kunskap i att, med hjälp av ett standardiserat testinstrument kartlägga fysisk förmåga i aktivitet.


Kursdatum och tid:
18/5, kl. 8:30-16:30
Målgrupp: Fysioterapeuter som får förfrågningar från läkare om Aktivitetsbedömningar.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Föreläsning fm och em
• Praktiska övningar fm och em
Föreläsare:
Jan Bengtsson, leg. Fysioterapeut, utbildare i TIPPA
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Päivi Piispanen, e-post: paivi.piispanen@sll.se, tfn 072-538 05 51. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612
Adress:
Alfred Nobels allé 23 , Zanderska Huset
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
Sal 415
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Sista anmälan senast 6/4. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.